Pension Avedøre

Pension Avedøre
Under Institution Isefjord
Stavnsbjergvej 11
2650 Hvidovre
Tlf.  7255 7720
Fax.  7255 7721
Mailadresse: pension.avedoere@krfo.dk
Pensionens hjemmeside: www.pensionen-avedore.dk

Institutionschef Peter Rask

Pensionen har i alt plads til 48 beboere fordelt på to afdelinger: Kastanienborg og Lysholmgård. De fleste beboere er udstationeret fra et fængsel eller afsoner på pensionen på grund af særlige behov. Pensionen har til huse på to mere end 100 år gamle bondegårde 10 km. fra Rådhuspladsen i København.

Målgruppe
Vi modtager både indsatte, som skal gå frigang, og indsatte med behov for et kortere eller længere udslusningsforløb.  Eller beboere som har behov for alternativ afsoning. Vi modtager også indsatte, som er fysisk eller psykisk svage, eller som er i stabil substitutionsbehandling.
Desuden modtager vi personer, der er under tilsyn af Kriminalforsorgen, og 15-17 årige, som ikke skal afsone i fængsel.
Beboerne får udbetalt kontanthjælp, SU, løn, pension eller dagpenge, mens de bor her.  
Det koster kr. 40,- pr døgn at bo på pensionen. Dertil kommer kost.

Aktiviteter
Alle beboere deltager i arbejde eller uddannelse på eller uden for pensionen. Beboerne deltager også i forskellige programmer, der skal lede til et liv uden kriminalitet. Det kan være jobtræning, hvor beboeren hjælpes til job eller praktikplads efter løsladelsen. I andre certificerede programmer lærer man eksempelvis at beherske sit temperament og få indsigt i de store menneskelige omkostninger kriminalitet har.
Personalet er fortrinsvis fagprofessionelle socialrådgivere, socialpædagoger og lærere. Beboerne kan derfor få hjælp og støtte med til at finde en bolig, genoptage kontakten til familie, finde et job/en praktikplads, komme i gang med en uddannelse, få styr på mulig gæld og det månedlige budget og få sociale færdigheder, så man bedre kan begå i forskellige sociale sammenhænge.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk