Optagelsesprøve

For at blive optaget på uddannelsen skal du:

  1. Bestå den fysiske test (husk at træne!)
  2. Svare på to online tests: En omtanketest og en personlighedstest
  3. Deltage i et personligt interview, som skal afdække dine personlige og faglige kompetencer

1. Fysisk test
Formålet med den fysiske test er at teste din koordinationsevne, kondition og styrke, blandt andet for at vurdere, om du kan gennemføre træningen i konflikthåndtering og idræt. Testen varer cirka to timer, og du vil blive vejledt igennem hele forløbet af to testledere.

Testen begynder med et 15-minutters opvarmningsprogram, der efterfølges af en løbetest. Løbetesten er en intervaltest, hvor man løber i korte intervaller med et stigende tempo. Kvinder skal løbe i 8 minutter og mænd i 10 minutter. Det er vigtigt at påpege, at intervalløb kan være hårdere end kontinuerligt løb. Selvom løbesekvensen ”kun” tager 10 minutter for mænd og 8 minutter for kvinder, betyder det, at man skal have en kondition svarende til ”middel” i forhold til normalbefolkningen.

Du kan se videoer af testen nedenfor:

Testen sluttes af med en række prøver i almen styrke: armstrækninger, mavebøjninger, rygbøjninger og englehop.

En tommelfingerregel for, om man er tilstrækkelig god form til prøven, er, om man kan løbe med 10 km/t ud ad lige vej i 35 minutter.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bestå den fysiske test, råder vi dig til at afprøve din fysiske formåen, inden du deltager i testen. Du kan downloade testen for hhv. mænd og kvinder her:

FYSISK TEST for kvindelige ansøgere – PDF
FYSISK TEST for mandlige ansøgere – PDF

2. Online tests
Når du har bestået den fysiske test, vil du blive indkaldt til et interview. Sammen med invitationen får du link til to online-tests, nemlig en omtanketest og en personlighedstest. Disse to tests skal du udfylde inden interviewet, og det kan du gøre hjemme fra din egen pc.

3.Personligt interview og tests
Det personlige interview skal hjælpe os med at få et billede af dine faglige og personlige kvalifikationer. Til interviewet vil vi tage en snak om dig, din motivation og dine kompetencer. Denne samtale vil danne baggrund for vurderingen af, om vi kan anbefale dig til ansættelse som fængselsbetjent/værkmester.

Ansættelse

Endelig ansættelse sker efter ansættelsesudvalgets samlede vurdering af ansøgeren. Uddannelsen til fængselsbetjent og uddannelsen til værkmester indledes ved start på prøveansættelsen.

 

 

 

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk