Optagelseskrav

For at blive optaget på uddannelserne til fængselsbetjent eller værkmester, skal du leve op til både personlige, uddannelsesmæssige og fysiske krav. Sæt dig grundigt ind i kravene, så du er sikker på at leve op til dem alle, før du søger.

Personlige krav:
For at blive optaget på uddannelsen skal du:

 • Være mindst 21 år gammel
 • Være lovlydig – det vil sige at du skal respektere og overholde gældende love og regler (Kriminalforsorgen kontrollerer Kriminalregisteret og vurderer eventuelle lovbrud)
 • Have indfødsret i EØS (alle EU-lande samt Norge, Island og Liechtenstein)
 • Have et godkendt 12 timers førstehjælpsbevis, som er max. 3 år gammelt (dette kan også tages i løbet af uddannelsens første tre måneder)

Der vil desuden blive lagt vægt på, at du har relevante personlige erfaringer og kvalifikationer. Det kan være højskoleophold, frivilligt arbejde i eksempelvis humanitære og sociale organisationer, udenlandsrejser etc.

Uddannelsesmæssige krav:
Du skal have studiekompetencer, der kan være opnået på én af følgende måder:

 • En erhvervsuddannelse eller
 • anden sammenlignelig uddannelse eller
 • Dansk niveau C, samfundsfag niveau C, engelsk niveau C samt et valgfag på C niveau og mindst 3 års erhvervserfaring eller
 • Handelsskolernes Grunduddannelse (HG) og mindst tre års erhvervserfaring eller
 • En gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX eller HTX) eller
 • Det gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF) eller
 • Et realkompetencebevis fra VUC med opfyldelse af ovenstående punkts faglige mål

Fysiske krav:
Du skal være i god fysisk form og have et godt helbred. Se mere om de fysiske krav på siden Optagelsesprøve.

Opkvalificering af studiekompetencer
Ønsker du at opkvalificere dine studiekompetencer for at kunne opfylde adgangskravene, kan vi henvise til dit lokale VUC. Her kan du få en gratis individuel kompetencevurdering, som kan give dig en oversigt over dit niveau af viden, færdigheder og kompetencer. Du kan finde yderligere information om dit lokale VUC og realkompetencevurdering på www.vuc.dk.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk