Områderne

Kriminalforsorgen har fire områder: Krimnalforsorgen Hovedstaden - Kriminalforsorgen Sjælland - Kriminalforsorgen Syddanmark - Kriminaforsorgen Midt- og Nordjylland. 
De fire områdekontorer leder og styrer driften på tværs af alle institutioner inden for deres geografiske område. 

 

Kort over områdekontorer

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk