Kriminalforsorgens klienter er tilfredse med tilsyn

10-03-2015

90 procent af Kriminalforsorgens klienter, som har fået en betinget dom eller er blevet prøveløsladt, og som Kriminalforsorgen derfor fører tilsyn med, er tilfredse med at være i tilsyn, viser en ny undersøgelse.

 

876 tilsynsklienter – eller 64 procent – har deltaget i en omfattende brugerundersøgelse, som tydeligt viser, at de føler sig inddraget i tilsynsarbejdet. Kriminalforsorgen i Frihed fører tilsyn med dømte, som ikke sidder i fængsel eller arresthus, men har fået en betinget dom eller er prøveløsladt.

90 procent af klienterne svarer, at de er ’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’ med tilsynet.

96 procent angiver, at de ’føler sig hørt’, og ni ud af ti mener, at de har indflydelse på, hvad der tales om til møderne med deres sagsbehandler.

Klienter værdsætter personalet
Brugerundersøgelsen viser også, at forholdet til Kriminalforsorgens personale bliver værdsat.

For eksempel er stort set alle klienter (97 procent) tilfredse med måden, deres sagsbehandler taler til dem på, og flertallet af klienterne (89 procent) har indtryk af, at de kan få kontakt til sagsbehandleren, når de har brug for det.

Samtidig oplever flertallet af klienterne, at de får de råd og den vejledning, de har brug for. Mindre end 10 procent af klienterne føler ikke, at deres sagsbehandler giver råd og vejledning i forhold til for eksempel at få kontakt til andre myndigheder.

”Personalet i Kriminalforsorgen i Frihed er dygtige til relationsarbejdet, og det skaber tillid og tilfredshed,” siger chefkonsulent Louise Faltum Morton, som glæder sig over undersøgelsens resultat.

Et liv uden kriminalitet
Dog kan undersøgelsen, der ser på klienternes tilfredshed lige nu og her, ikke sige noget om, om tilsynet vil have en kriminalpræventiv virkning.

Spørger man alligevel, angiver 72 procent, at selve tilsynet har forbedret deres muligheder for at leve et liv uden kriminalitet.

Undersøgelsens resultater er beskrevet i en samlet rapport, som du kan hente i linket nedenfor. I løbet af foråret offentliggøres resultater fra en anden brugerundersøgelse, der blev gennemført i fængsler og arresthuse, samt blandt beboere på Kriminalforsorgens pensioner, i november 2014.

 

Læs rapporten

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk