Ny i jobbet - introduktionsforløb

Alle nyansatte i civile job i Kriminalforsorgen bliver tilbudt et introduktionsforløb. Her hører du om Kriminalforsorgens organisation og organisering, så du får større indsigt i din rolle og funktion i forhold til at løse Kriminalforsorgens hovedopgave.

Introduktionsforløbet giver dig mulighed for at netværke med andre faggrupper fra dit område, og du får mulighed for at få et kendskab til hverdagen på et fængsel, da vi også skal på fængselsbesøg.

Du vil blandt andet blive introduceret til:

  • hvordan Kriminalforsorgen er organiseret
  • udvalgte personalepolitikker
  • Kriminalforsorgens værdimæssige og strategiske grundlag
  • dagligdagen for ansatte og klienter i Kriminalforsorgens institutioner
  • radikalisering
  • sikkerhed for civilt ansatte
  • retsbevidsthedens betydning for straffuldbyrdelse.

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk