Nordisk statistik

Kriminalforsorgen udgiver i samarbejde med de nordiske lande en række statistikpublikationer. Publikationerne udgives både på de skandinaviske sprog og på engelsk. Indholdsfortegnelse og de samlede rapporter kan hentes nedenfor.

Nordisk statistik for Kriminalforsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, 2012-2016, skandinavisk udgave

Nordisk statistik for Kriminalforsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, 2011-2015, skandinavisk udgave

Nordisk statistik for Kriminalforsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, 2010-2014, skandinavisk udgave 

Nordisk statistik for Kriminalforsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, 2008-2012, skandinavisk udgave 

Nordisk statistik for kriminalforsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, 2006-2010, skandinavisk udgave 

Nordisk statistik for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, 2004-2008, skandinavisk udgave

Nordisk statistik for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, 2002-2006, skandinavisk udgave

Nordisk statistik for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, 1999-2003, skandinavisk udgave

Engelske udgaver
Correctional Statistics of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, 2011-2015, English version

Correctional Statistics of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, 2010-2014, English version

Correctional Statistics of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, 2009-2013, English version

Correctional Statistics of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, 2008-2012, English version

Correctional Statistics of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, 2002-2006, English version

Correctional Statistics of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, 2004-2008, English version

Retur - en nordisk undersøgelse af recidiv blandt klienter i Kriminalforsorgen
 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk