Når du ankommer

Egen celle
I fængslet får man som hovedregel sin egen celle/stue på cirka syv kvadratmeter. Arresthusene er også typisk indrettet med eneceller. 

Undersøgelse
Når du ankommer til fængslet eller arresthuset, vil du og dine ting kunne blive undersøgt for at sikre, at du ikke medbringer genstande, som du ikke må have i fængslet. Det kan betyde, at du skal tage alt tøjet af – også selv om det er i strid med din religion.
Du kan også blive undersøgt før og efter besøg og udgang m.v., og din celle kan blive kontrolleret. Du kan blive pålagt at afgive en urinprøve for at se, om du har taget stoffer eller ulovlige dopingmidler.

Møbler og ting
Du får møbler, sengetøj, håndklæder og efter behov arbejdstøj udleveret i fængslet.

Du kan i et vist omfang tage personlige ejendele med som f.eks. tøj og billeder. Du skal dog være opmærksom på, at du opbevarer dine personlige ejendele på dit eget ansvar. Reglerne for, hvad du må have med, er forskellige i åbne og lukkede fængsler og i arresthuse.

Generelt er det forbudt at medbringe

  • mobiltelefon
  • computer, telefax, modem
  • kameraer, kikkerter og lignende
  • alkohol
  • genstande, der kan bruges som våben
  • tøj, der kan virke som magtdemonstration
  • tøj med racistiske symboler eller slogans
  • i lukkede fængsler må man ikke medbringe radio eller tv, pas og genstande, der kan bruges som penge, altså kreditkort, checks og lignende.

Du kan få flere oplysninger om, hvad du må medbringe, i det fængsel, hvor du skal afsone.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk