Mentorer

Mentorer kan f.eks. hjælpe unge med at komme i gang med hverdagen efter et fængselsophold.

Mentorordningen er et tilbud primært til unge, der har brug for støtte og vejledning i forhold til at leve et liv uden kriminalitet.

Kriminalforsorgen skal sammen med mentoren og den unge udarbejde en handleplan. Handleplanen er en individuel tilrettelægning af, hvilke planer og mål den unge ønsker at opnå. I handleplanen står også, hvad mentors arbejdsopgaver er.

Mentorens arbejdsopgaver kan være af meget forskellig karakter, men falder i tre grupper:

  • Praktisk hjælp, f.eks. at hjælpe den unge til en struktureret hverdag - f.eks. at finde skole, arbejde eller bolig
  • Kommunikationshjælp, f.eks. at hjælpe den unge i kontakten med de offentlige myndigheder, banker eller kreditorer.
  • Personlig hjælp, f.eks. rådgivning og samtale om arbejde og uddannelse, hjælp til at styrke selvtillid, få styr på følelsesliv eller forhold til familien, hjælp til at komme ud af misbrugsproblemer, oparbejde socialt netværk, bevidstgørelse i forhold til kriminalitet, ansvarliggørelse i forhold til eget liv og lignende.

De forskellige former for hjælp hænger ofte sammen og er gensidigt afhængige af hinanden. Særligt den personlige hjælp kan anskues som en grundsten i relationen mellem den unge og mentoren.

Ordningen er tænkt som hjælp, ikke kontrol. Der kan dog være elementer af kontrol, som eksempelvis at undersøge om den unge tager på arbejde. Men der er mere tale om en uformel social kontrol end en direkte formel kontrol, som de unge kender fra myndighederne.

Målgruppen for mentorordningen er primært unge i aldersgruppen 15-25 år, men også personer over 25 år med et støttebehov kan få en mentor. Man kan få en mentor både under afsoning og på fri fod. Den unge kan selv kontakte Kriminalforsorgen for at få en mentor, men Kriminalforsorgens personale kan også komme med forslaget.

Mentorerne skal være voksne over 18 år, der kan bidrage til en samfundsmæssig integration af de unge ved at være positive rollemodeller for dem. Interesserede, der ønsker at blive mentorer, kan henvende sig til en lokalafdeling af KiF. Adresser og telefonnumre på KiF-afdelingerne finder du her

Faktaboks

Begrebet mentor stammer fra den græske mytologi, hvor Mentor var den mand, som Odysses udpegede og overlod at vejlede sin søn Telemachos, mens han selv drog ud for at vinde den trojanske krig. Udtrykket er siden brugt som betegnelsen for en pålidelig og ofte ældre vejleder.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk