Møgelkær Fængsel

Møgelkær Fængsel
Under Institution Kattegat
Møgelkærvej 15, 7130 Juelsminde
Telefon: 72 55 24 00
Fax: 72 55 24 79
Mailadresse: moegelkaer.faengsel@krfo.dk
Egen hjemmeside: www.moegelkaer.dk  

Sådan finder du frem

Institutionschef Carl Johan Bjørnsholm

Møgelkær var tidligere herregård, så arbejdslejr for unge arbejdsløse, og fra 1945 til 1973 blev stedet brugt som ungdomsfængsel. Nu er stedet et åbent fængsel, som også rummer en halvåben afdeling. Af særlige afdelinger er der en afdeling for kvinder, en blandet afdeling for kvinder og mænd og behandlingsafdelinger for narko- og alkoholmisbrugere.

Kapacitet
Fængslet har 176 pladser. Heraf er 30 i den halvåbne afdeling og 28 i behandlingsafdelingen.

Møgelkær modtager især fængselsdømte fra Østjylland og Storkøbenhavn samt kvindelige afsonere med bopæl i Jylland.

Beskæftigelse
Man kan arbejde med
• vedligeholdelse af bygninger
• montage
• snedkeri
• metalværksted
• skovbrug

Undervisning
Der er i fængslet mulighed for
• VUC-undervisning
• Specialundervisning
• Støtteundervisning
• Selvstudier og frigang til kompetencegivende kurser o.l.

Behandling
Møgelkær har behandlingsprogrammer for
• Narkomisbrug
• Alkoholmisbrug
• Efterbehandling
• Ambulant behandling
• Det kognitive færdighedsprogram
• Anger Management (vredesprogrammet)
• Styrk og Vind (programvirksomhed kun for kvinder)
• Ambulandte behandlingstilbud vedr. hash- og kokainmisbrug samt ambulant behandling for indsatte, der får substitutionsmedicin.

Der er mulighed for beskæftigelse og/eller undervisning for alle indsatte, herunder mulighed for deltagelse i adfærdskorrigerende programmer.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk