Jobbet som leder

I Kriminalforsorgen kan du arbejde med ledelse på mange forskellige niveauer.

I vores institutioner har vi tre typer af lederstillinger: Institutionschef, enhedschef og enhedsleder. I områdekontorerne har vi fagchefer og områdedirektører. I Direktoratet har vi enhedsledere, fagchefer og centerdirektører.

Vi opererer med ledelse på det operationelle, det taktiske og det strategiske niveau fordelt på henholdsvis vores institutioner, vores områdekontorer og i Direktoratet for Kriminalforsorgen. Vores ledere spænder over mange faggrupper, hvor vi blandt andet har fængselsuddannede, socialrådgivere og AC’ere ansat i lederstillinger.

En enhedschef og en fængselsbetjent fortæller om jobbet:

 

Her er nogle eksempler på lederstillinger i Kriminalforsorgen:

  • Enhedsleder i KiF: Du er den faglige leder for et tilsynskontor med 12 medarbejdere. Du samarbejder med enhedschefen, som har uddelegeret dele af personaleledelsesopgaverne til dig. Du understøtter blandt andet den faglige kvalitet af enhedens tilsynsbesøg hos klienter, der er prøveløsladt.
  • Enhedschef i et fængsel: Du har ledelsesansvaret for 25 medarbejdere i turnus, hvoraf de fleste er fængselsbetjente, mens nogle få er socialrådgivere.
  • Institutionschef for en institution bestående af en pension, et KiF-kontor og en arrest: Du har driftsansvaret for hele institutionen, det vil sige flere matrikler spredt i et område. I alt har du ledelsesansvaret for 3 enhedschefer, 2 enhedsledere og 97 medarbejdere.
  • Koncernfagchef for et fagområde i Direktoratet for Kriminalforsorgen: Du har ansvaret for vedligeholdelsen og udviklingen af fagområdet (f.eks. Koncern Sikkerhed eller Koncern Resocialisering).
  • Enhedsleder i Direktoratet for Kriminalforsorgen: Du er enhedsleder for statistikenheden og har ansvar for at opgøre og udgive de årlige statistikker om Kriminalforsorgens virksomhed samt anden statistisk dokumentation af vores indsats.
Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk