Kriminalforsorgens Uddannelsescenter

Kriminalforsorgens Uddannelsescenter ligger i Birkerød. 

Kort over UCB

Uddannelsescenteret i Birkerød (UCB)

Adresse  Biskop Svanes Vej 69, 3460 Birkerød
Tlf.  7255 3900
Fax  7255 3999

Mailadresse  kriminalforsorgens.uddannelsescenter@krfo.dk

Sådan finder du frem: Kort

Kriminalforsorgens Uddannelsescenter ligger i Birkerød og tilbyder uddannelse og efteruddannelse til personale fra hele landet.

UCB's hovedopgaver er:

  • rekruttering og uddannelse af fængselsbetjente og værkmestre til Kriminalforsorgens institutioner
  • efteruddannelse af Kriminalforsorgens medarbejdere
  • internationalt uddannelsessamarbejde inden for kriminalforsorgsområdet
  • konsulent- og projektarbejde i Kriminalforsorgens institutioner.

Der er ansat omkring 30 medarbejdere på Uddannelsescenteret. Medarbejderne er fordelt på administrativt personale, servicemedarbejdere og uddannelseskonsulenter.

 

Kriminalforsorgens Uddannelsescenter
Uddannelsescenteret i Birkerød

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk