Kriminalforsorgen som arbejdsplads

Alle ansatte i Kriminalforsorgen arbejder for det fælles mål: at skabe mindre kriminalitet i samfundet ved at gøre dømte bedre i stand til at leve et liv uden kriminalitet.

For at gøre det arbejder vi tværfagligt, og vi lægger stor vægt på at bruge hinandens styrker og kompetencer.

Hos os får du ordnede arbejdsforhold, og vi har fokus på ligestilling, seniorpolitik, mulighed for fleksjob og andre tiltag, der gør en arbejdsplads tryg - også på længere sigt.

Vi har fokus på kvalitet og trivsel i organisationen og prioriterer det gode kollegiale miljø. Den enkelte skal have mulighed for faglig og personlig udvikling, bl.a. ved at kunne arbejde i flere af Kriminalforsorgens institutionstyper.

I alt er vi cirka 4.600 medarbejdere fordelt på cirka 85 arbejdspladser over hele landet. 47 procent er kvinder, 53 procent er mænd. I fællesskab løser vi en vigtig samfundsopgave, og alle ansatte er med til at gøre en positiv forskel.

Læs mere om at blive fængselsbetjent og optagelse på uddannelsen: https://blivfaengselsbetjent.dk/

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk