Kriminalforsorgen i Frihed

Kriminalforsorgens tilsynsafdeling (KiF) fører tilsyn med personer dømt til tilsyn og samfundstjeneste samt med prøveløsladte og personer dømt til retspsykiatrisk anbringelse eller behandling. Endvidere medvirker KiF i det domsforberedende arbejde (udarbejdelse af personundersøgelser og udtalelser til brug for retslige afgørelser).

KiF står desuden for forsorgsarbejdet for domfældte og tilbageholdte i anstalterne og i politiets detentioner (arresthuse). Herudover deltager KiF i det kriminalpræventive samarbejde sammen med socialvæsen, skolevæsen og politi.

Opgaverne varetages af fastansatte, typisk grønlandsk uddannede, forsorgsmedarbejdere på afdelingskontoret i Nuuk og lokalkontorerne i Qaqortoq, Maniitsoq, Sisimiut, Aasiaat, Ilulissat og Tasiilaq. Andre steder løses opgaverne af honorarlønnede kriminalforsorgsrepræsentanter og tilsynsførende.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk