Kriminalforsorgen Sjælland

Her kan du finde informationer om foredragsholdere i dit område

KIF Roskilde

Tlf:  7255 7000
Adresse:  Trekroner Centervej 65, 4000 Roskilde

Foredrag om:

 • Kriminalforsorgen i Frihed
 • Tilsyn af Kriminalforsorgen m.m.
 • Samtaler om kriminalitet
 • Samfundstjeneste
 • Alternativ afsoning
 • Alkoholmisbrug
 • Narkotikamisbrug

Foredragene vil blive holdt af socialrådgivere fra afdelingen.

Mulighed for besøg:  Efter aftale (max 10 personer)

Herstedvester Fængsel

Tlf.:  7255 6612
Adresse: Holsbjergvej 20, 2620 Albertslund
Mail: anstalten.herstedvester@krfo.dk

Foredrag om:

 • Kriminalforsorgen
 • Herstedvester Fængsel

Mulighed for besøg: Fængslet modtager kun besøg af samarbejdspartnere.

Roskilde Arrest

Tlf.:  7255 8080 (bedst 9.00-16.00)
Adresse:  Jernbanegade 21, 4000 Roskilde

Foredrag om:

 • generelt om Kriminalforsorgens arbejde
 • narko
 • ungdomskriminalitet

Mulighed for besøg:  Nej

Nakskov Arrest

Tlf:  7255 8280 (bedst 9.00-16.00)
Adresse:   Tømmergade 2, 4900 Nakskov.

Mulighed for besøg:  Ja

Jyderup Fængsel

Tlf.:  7255 2211 (bedst 8.00-15.00)
Adresse:  Postboks 20, 4450 Jyderup
Mail:  jyderup.faengsel@krfo.dk

Foredrag om fængselsfaglige og kriminalpolitiske emner efter aftale. Normalt deltager en ansat og en indsat fra fængslet i oplysningsarrangementer. Vi kommer gerne på skoler og gymnasier og modtager også i et vist omfang besøg af klasser fra skoler i fængslets lokalområde. Det bemærkes, at der under sådanne besøg ikke vil være mulighed for rundvisning i fængslet, idet en sådan alene tilbydes gæster, som har en egentlig faglig interesse heri.

Holbæk Arrest

Tlf.:  7255 8140
Adresse:  Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk

Foredrag: Generelt om Kriminalforsorgen

Mulighed for besøg: Ja efter aftale


 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk