Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland

Her kan du finde informationer om foredragsholdere i dit område

KIF Holstebro

Tlf:  7255 7400 (bedst 9.00-15.00)
Adresse: Brotorvet 5, 7500 Holstebro

Foredrag om:

 • Kriminalforsorgen i Frihed
 • samfundstjeneste
 • hvad det betyder at være i tilsyn

Mulighed for besøg:  Ja

KIF Holstebro, Lokalkontoret i Viborg

Tlf.: 7255 7500 (best 9.00-15.00)

Adresse: Sct. Mathias Gade 100, 8800 Viborg

Foredrag om:

 • Kriminalforsorgen i Frihed
 • Samfundstjeneste
 • Hvad det vil sige at være i tilsyn

Mulighed for besøg:  Nej

KIF Holstebro, Intensiv Overvågning

Tlf.: 7255 7420
Adresse: Brotorvet 3, 2 th., 7500 Holstebro

Foredrag om:

 • Kriminalforsorgen i Frihed
 • Fodlænke

Mulighed for besøg: ja, og vi tager også gerne ud og holder foredrag

Randers Arrest

Tlf.:  7255 8760
Adresse: Møllestræde 8, 8900 Randers

I begrænset omfang tilbydes kriminalpræventivt foredrag målrettet mod 7.-10. klasse.

Foredragsholder vil være en fængselsbetjent fra Randers Arrest.

Mulighed for besøg: Kun i begrænset omfang

KIF Aarhus, Lokalkontoret i Horsens

Tlf:  7255 7272 (bedst 9.00-15.00)
Adresse:  Tobaksgården 8, 8700 Horsens

Foredrag om:

 • Kriminalforsorgen i Frihed
 • samfundstjeneste
 • hvad det vil sige at være i tilsyn, og hvad betyder vilkår?

Mulighed for besøg:  Ja

Enner Mark Fængsel

Tlf.:  7255 5604
Adresse:  Frodesdalvej 3, 8700 Horsens

Foredrag om:

 • Kriminalforsorgen i almindelighed
 • Enner Mark Fængsel

Mulighed for besøg: Nej

Møgelkær Fængsel

Tlf.:  7255 2400
Adresse:  Møgelkjærvej 15, 7130 Juelsminde

Foredrag om:

 • Kriminalforsorgen i almindelighed
 • afsoning i åbent fængsel

Mulighed for besøg:  Kun for fagrelevante grupper og samarbejdspartnere. For skoleklasser, foreninger m. m. vil der efter aftale være mulighed for foredrag og/eller besøg i fængslets museum.

KIF Aarhus, Lokalkontoret i Randers

Tlf.:  7255 7550
Adresse:  Houmeden 12 - 1, 8900 Randers C
Kontoret er en del af afdelingen KIF Aarhus.

Foredrag om:

 • Kriminalforsorgen
 • Opgaver i den fri kriminalforsorg
 • Kriminalitet - Strafsystemet i Danmark
 • Samfundstjeneste
 • Fodlænkeafsoning

Mulighed for besøg: Ja, efter aftale – fortrinsvis for studerende, der skriver opgaver om kriminalitet.

KIF Aarhus

Tlf.:  7255 7450
Adresse:  Fiskergade 60, Postboks 5080, 8000 Århus C

Foredrag om:

 • Kriminalforsorgen
 • opgaver i Kriminalforsorgen i Frihed (KiF)
 • Kriminalitet - Strafsystemet i Danmark
 • Samfundstjeneste
 • Fodlænkeafsoning

Mulighed for besøg:  Ja, efter aftale – fortrinsvis for studerende, der skriver opgave om kriminalitet.

Nr. Snede Fængsel

Tlf.: 7687 5360
Adresse:  Vejlevej 45, 8766 Nr. Snede

Foredrag om:

 • Fængselsforhold i Danmark (tal og økonomi, forbrydelse og straf, hvem er de indsatte, hvad er de dømt for, dagligdag i fængslet, konsekvenserne af at sidde i fængsel)
 • Kriminalforsorgen generelt
 • Rollen som fængselsbetjent og hvad jobbet indebærer
 • Optagelsesprocedure til fængselsbetjent

Foredraget er for 8. klassse og opefter og varer 1,5 time.

Mulighed for besøg: Nej

Viborg Arrest

Tlf.: 7255 8740
Adresse: Viborg Arrest, Att.: Fængselsbetjent Steen Jensen, Sct. Nicolajgade 1, 8800 Viborg

Foredrag om:

 • Anholdelse og varetægtsfængsling.
 • Afsoning i åbnet fængsel.
 • Afsoning i lukket fængsel.
 • Narko i fængslet
 • Arbejde i et fængsel
 • Kriminalforsorgen i almindelighed
 • Ungdomskriminalitet
 • Kriminalitet - Strafsystemet i Danmark
 • Fængselsforhold i Danmark, hvem er de indsatte, hvad er de dømt for, dagligdag i fængslet, konsekvenserne af at sidde i fængsel

Foredraget er for 7. klasse og opefter og varer ca. 1,5 time. Særligt kriminalpræventivt foredrag er målrettet mod 7. - 10. klasse.

Mulighed for besøg: Nej, normalt ikke muligt.

Kragskovhede Fængsel

Tlf. 7255 2900 (hovednr.)
Adresse:  Sindalvej 81, 9981 Jerup

Foredrag om:

 • Hverdagen i et fængsel, de indsattes rettigheder og pligter og fængslets indsatser for at begrænse kriminalitet
 • Rammer og vilkår for fængselsdriften, Kriminalforsorgens strategi og fængslets samfundsopgave.

Mulighed for besøg:  Alene i begrænset omfang for faste samarbejdsrelationer

Aalborg Arrest

Tlf.:  7255 8780 (bedst 9.00-16.00)
Adresse:   Anders Borksvej 3, 9000 Aalborg.

Foredrag om:

 • arresthusets rolle belyst ved en gennemgang af et typisk sagsforløb
 • arresthusets historie samt hverdagen i huset

Mulighed for besøg: Ja, i forbindelse med rundvisning

KIF Aalborg

Tlf.:  7255 7600
Adresse:  Kong Hans Gade 18, 9000 Aalborg
Mail:  kif.aalborg@krfo.dk

Foredrag om kriminalforsorgens indsats overfor kriminelle, herunder:

 • Hvorfor bliver nogle kriminelle?
 • Hvordan kan vi gennem straf begrænse kriminalitet?
 • Hvad sker der før, under og efter en dom?
 • Hvad vil det sige at være betinget dømt, prøveløsladt, at have samfundstjeneste, at være strafuegnet?
 • Foredraget henvender sig primært til 9. - 10. klasse og tager udgangspunkt i cases, hvor eleverne får mulighed for at afprøve deres holdninger til eksempelvis strafudmåling
 • Fodlænke afsoning

Mulighed for besøg:  Nej.

 


 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk