Kragskovhede Fængsel

Kragskovhede Fængsel
Under Institution Vendsyssel
Sindalvej 81
9981 Jerup
Telefon: 72 55 29 00
Fax: 72 55 30 90
Mailadresse: kragskovhede.faengsel@krfo.dk
Egen hjemmeside: www.kragskovhede.dk

Sådan finder du frem

Institutionschef Lene Theilgaard

Kragskovhede Fængsel ligger i Nordjylland mellem Frederikshavn og Skagen og cirka to kilometer fra stationsbyen Jerup. Fængslet blev taget i brug i 1948. Fængslet har 1500 tønder land, hvoraf noget bruges til landbrug, men den største del ligger som naturområde.

Kapacitet
Kragskovhede er et åbent fængsel med i alt 211 pladser. Fængslet har to behandlingsafdelinger. Den ene tilbyder behandling mod narkotikamisbrug og drives i samarbejde med Opbygningsgården. Den anden tilbyder behandling mod alkoholmisbrug. Denne afdeling har halvåbent sikkerhedsniveau og modtager også indsatte, som kommer fra lukket fængsel.

Beskæftigelse
Som indsat i fængslet kan man arbejde med:

 • Landbrug
 • Skovbrug
 • Trævareindustri
 • Vaskeri og rengøring
 • Byggeri og anlæg
 • Montage.

Undervisning
Man kan deltage i undervisning i:

 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Almen voksenundervisning (AVU)
 • Special undervisning

Der er mulighed for at påbegynde eller fortsætte en faglig uddannelse (EUD) indenfor tømrer- og malerfaget. Endvidere er der løbende AMU-undervisning indenfor områder, som har aktuel relevans.

Behandling
Der er tilbud om disse behandlingsprogrammer:

 • Hashmisbrug
 • Narkomisbrug
 • Det kognitive færdighedsprogram
 • Booster
 • Anger Management (vredesprogram)
Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk