Kort over pensioner

En pension er en institution, hvor man f.eks. kan afsone den sidste del af straffen. Kriminalforsorgen har syv pensioner fordelt over hele landet.

Kort over pensioner

Fakta om pensioner

På Kriminalforsorgens pensioner bor især strafafsonere, der er udstationeret fra et statsfængsel og klienter under tilsyn. Opholdet på Kriminalforsorgens pensioner vil ofte være en del af udslusningen til samfundet i den sidste del af en afsoning.
Alle pensioner modtager såvel mænd som kvinder, og på nogle pensioner kan beboerne under særlige omstændigheder medbringe børn.

Det er frivilligt at være på en pension. Hvis man ikke ønsker at bo der, kan man vende tilbage til fængslet.

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk