Kort over fængsler

Kort over fængsler

Fakta om fængsler

Kriminalforsorgen har 5 lukkede og 8 åbne fængsler samt Københavns Fængsler (KF), der er et fælles navn for tre arresthuse.

Derudover driver Kriminalforsorgen institutionen Ellebæk for frihedsberøvede asylansøgere mv.

Du kan finde mere information om det enkelte fængsel ved at klikke på kortet.

Dømte personer anbringes som hovedregel i et åbent fængsel. Kriminalitetens art, straffens længde eller risiko for undvigelse betyder dog, at nogle skal afsone i et lukket fængsel.

Indsatte, der misbruger friheden i de åbne fængsler, placeres i et lukket fængsel.

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk