Kort over arresthuse

I arresthus sidder især fængslede, der endnu ikke har fået en dom.

Dømte med en kort straf kan også afsone i et arresthus.

Kort over arresthuse

Fakta om arresthuse

Der er 36 arresthuse i Danmark, fordelt over hele landet. I flere af fængslerne er der også arrestafdelinger. Desuden er Københavns Fængsler et fælles navn for tre arresthuse (Vestre, Blegdammen og Politigården).

Arresthusene er fordelt over hele landet og har plads til cirka 1150 indsatte. Dertil kommer Københavns Fængsler med plads til cirka 550 indsatte.

I arresthusene, herunder Københavns fængsler, sidder især varetægtsfængslede, hvis sag er under efterforskning eller behandling. Desuden benyttes arresthusene i et vist omfang til afsoning af kortere straffe.

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk