Kort over KiF-afdelinger

Kort over KiF-afdelinger

Fakta om KiF i Danmark

Hovedopgaverne for KiF er at:

  • føre tilsyn med betinget dømte og prøveløsladte
  • udarbejde personundersøgelser til brug for retten
  • foretage forsorgsarbejdet for varetægtsfængslede
  • deltage i kriminalpræventivt arbejde af mere generel karakter.
Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk