Kontakt en indsat

Søger du en navngiven indsat?
Hvis du gerne vil kontakte en bestemt person, men ikke i forvejen har kontakt med ham/hende, kan du skrive et brev til vedkommende. Brevet vedhæftes i en mail til klientsager@krfo.dk . I mailen skriver du alle de oplysninger, du har om den indsatte (navn, dom etc.).

Det er vigtigt, at du oplyser forskellige måder, den indsatte kan kontakte dig på (telefon, mail, adresse), da der kan være medier, den indsatte ikke har mulighed for at benytte (eksempelvis mail).
Du får en bekræftelse på, at Kriminalforsorgen har modtaget din mail. Hvis den indsatte ønsker at tale med dig, vil du høre fra vedkommende.

OBS! Kriminalforsorgen oplyser ikke, hvem der afsoner på vores institutioner. Det betyder, at vi hverken kan be- eller afkræfte, om navngivne personer er i vores system. Du vil derfor ikke høre noget, hvis vedkommende ikke ønsker kontakt.

Søger du en case til en journalistisk historie?
Hvis du gerne vil have kontakt til en bestemt type indsat (kvinde i fængsel, indsat med barn, voldsdømt etc.), skal du lave et opslag til de indsattes opslagstavler. 

Opslaget må være max én side og skal indeholde en beskrivelse af dit projekt, hvem du søger og alle dine kontaktoplysninger. Det er vigtigt, at du oplyser forskellige måder, den indsatte kan kontakte dig på (telefon, mail, adresse), da der kan være medier (eksempelvis mail), den indsatte ikke har mulighed for at benytte. For at undgå at der hænger mange opslag, der ikke længere er relevante (og I får henvendelser, der ikke længere skal bruges), vil vi opfordre til, at I skriver en dato på, hvornår opslaget skal pilles ned igen.
Opslaget vedhæftes i en mail til Koncernkommunikation presse@krfo.dk

Koncernkommunikation vil sende din mail videre til relevante institutioner, der sørger for opslaget bliver delt på de indsattes opslagstavler.
 

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk