Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling er centralt i Kriminalforsorgen, både for den enkelte medarbejder og for organisationen som sådan.

Den enkelte medarbejder skal løbende tilegne sig viden og udvikle både sine faglige og personlige færdigheder. Kompetenceudvikling foregår derfor ikke kun via kurser og uddannelsesforløb, men også på arbejdspladsen gennem varierede, kvalificerende og kompetencegivende opgaver. Vi arbejder systematisk med at synliggøre, hvordan den enkelte medarbejder udvikler sig og lærer gennem de opgaver, der løses i hverdagen.

Alle medarbejdere har derudover regelmæssigt medarbejderudviklingssamtaler, hvor kompetenceudviklingsbehov og ønsker drøftes.

Der er fokus på aktiviteter, der skal understøtte organisationen og medarbejderne i forhold til kerneopgaven. Det gælder både i forhold til driften og ledelse i det daglige.

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk