Københavns Fængsler

Vigerslev Allé 1, 2450 København SV, Postboks 701
Telefon   72 55 50 00 
Fax   72 55 50 02  

Mailadresse:   vestre.faengsel@krfo.dk
Egen hjemmeside: www.kfinfo.dk

Fungerende institutionschef Lea Bryld

Sådan finder du frem 


Institution Københavns Fængsler består af tre fængsler, der tilsammen er Kriminalforsorgens største arresthus med i alt 467 pladser. Københavns Fængsler har hvert år mere end 5000 indsættelser fra Storkøbenhavn. En del af dem er anholdte, der løslades igen inden for 24 timer eller efter få dage. Langt de fleste indsatte er varetægtsfængslede, der venter på deres dom.
Som særlig opgave forestår Københavns Fængsler transport og fremstilling for politi og domstole i det meste af Storkøbenhavn.
Københavns Fængsler har en afdeling for syge indsatte (Vestre Hospital), som ikke kan være på en almindelig afdeling i fængslerne og som ikke har behov for indlæggelse på hospital. Der er også et landsdækkende laboratorium, som tester urinprøver for forbudte stoffer.

Institutions Københavns Fængslers øverste ledelse og den samlede administration er placeret på Vestre Fængsel. 


Vestre Fængsel 
Vigerslev Alle 1D
2450 København SV
Telefon 72 55 50 00 Fax 72 55 50 02
vestre.faengsel@krfo.dk
Vestre Fængsel er opført i 1895 og udvidet i 1918. I alt er der 443 pladser, herunder bl.a. Vestre Hospital og en kvindeafdeling.


De indsatte kan bl.a. arbejde med
• Gangmand m.v.
• Værkstedsarbejde
• Cellearbejde 
• Køkkendrift
• Bibliotek
• Bygningsvedligeholdelse
• Rengøring mm


Der er undervisning i
• Boglige fag
• Idræt
• Kreative fag

• EUD gastronomi - grundforløb

• EUD bager og konditor - grundforløb

• EUD bygningsmaler - grundforløb


Der er bl.a. følgende behandlingstilbud
• Misbrugsbehandling – motivation
• Kognitive forløb – Anger Management
 

Politigårdens Fængsel
Politigårdens Fængsel
Otto Mønstedsgade 2
1571 København V
Telefon 72 55 50 00 Fax 72 55 50 17
vestre.faengsel@krfo.dk

Politigårdens Fængsel ligger på Københavns Politigård og blev taget i brug første gang i 1924. Siden 2004 har fængslet været indrettet som en særlig arrestafdeling for blandt andet negativt stærke indsatte, der er voldelige eller truende over for andre. Fængslet har 25 pladser.
Sådan finder du frem


Nytorvs Fængsel
Nytorv 21
1450 København K
vestre.faengsel@krfo.dk

Nytorvs Fængsel blev opført i perioden fra 1805 til 1815. Nytorvs Fængsel bruges først og fremmest som dagfængsel. Det vil sige, at de indsatte transporteres herind i forbindelse med, at de skal fremstilles i Københavns Byret. Her venter de indsatte indtil de fremstilles for retten, hvorefter de køres retur til Vestre Fængsel eller Blegdamsvejens Fængsel.
Sådan finder du frem

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk