En arbejdsplads med mange kompetencer

Kriminalforsorgens medarbejdere er en blandet flok - fordi vi har brug for mange forskellige kompetencer for at udføre vores hovedopgave: At gøre vores klienter i stand til at leve et liv uden kriminalitet. 

At arbejde hos os indebærer dermed ofte at bruge dine kompetencer på en ny måde. Du får brug for ikke blot din faglige kunnen, men også dine evner til at tænke dit job ind i Kriminalforsorgens kerneopgaver: At afvikle straf på en måde, der er sikker og som gør de dømte i stand til at leve et liv uden kriminalitet.

På de følgende sider fortæller forskellige typer af medarbejdere om deres job, og du kan se eksempler på, hvad arbejdet kan indeholde for forskellige faggrupper.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk