Søg dit næste job hos os

Kriminalforsorgen er en alsidig arbejdsplads med medarbejdere fra mange fag og med mange kompetencer. De fleste er fængselsbetjente, men opgaven kunne ikke løses uden lærere, socialrådgivere, værkmestre, jurister og mange andre.

Forskelligheden er et vilkår og en styrke. Derfor har vi stor gensidig respekt og forståelse for hinanden som kolleger, og vi deler bevidstheden om, at vi sammen løser en unik samfundsopgave.

Får du job i Kriminalforsorgen, kan du arbejde i hele landet. Vi har mange typer af institutioner – fra lukkede fængsler til åbne pensioner – og også mange stillinger uden for murene , fx i administration og jura eller med tilsyn af dømte i fodlænke. Du får en hverdag med mange forskellige opgaver og udfordringer og med engagerede kolleger, der alle udfører arbejdet professionelt og indgår i et kollegialt fællesskab.

Det er vores mål at give klienterne inspiration og vilje til forandring. Det kræver folk, der kan motivere, har overskud og kan sætte sig i respekt. Vi leder efter de få, der kan blive blandt de bedste. Vi er en arbejdsplads i udvikling og under stadig forandring, og det betyder også, at dine udviklingsmuligheder er gode. Som ansat her både kan og skal du løbende udvikle dine kompetencer og færdigheder gennem kurser og nye arbejdsopgaver.

 

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk