Jeg skal i tilsyn

En dom med tilsyn betyder, at man kan blive i sin hverdag - så længe man overholder de vilkår, som tilsynet indebærer.

Hvis du får en betinget dom, kan det være et krav, at du skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen.

Et tilsyn betyder, at du enten skal møde op på den lokale KiF-afdeling eller modtage en tilsynsførende på besøg i dit hjem.

Tilsyn fra Kriminalforsorgen er en betingelse, hvis du

  • er idømt visse betingede domme
  • er idømt samfundstjeneste
  • afsoner med fodlænke
  • er prøveløsladt fra en fængselsstraf
  • er betinget benådet.

Tilsynet skal både hjælpe og kontrollere dig. Den tilsynsførende kan hjælpe dig med at få hverdagen til at fungere. Den tilsynsførende skal også kontrollere, at forskellige krav bliver overholdt, f.eks. om du holder dig fri af alkohol og narkotika. Tilsynet skal også forhindre, at du igen begår kriminalitet.

Tilsynet varer som regel 1-2 år, men kan somme tider vare længere.

Jævnlig kontakt med tilsynsførende
I begyndelsen skal du som regel have kontakt med din tilsynsførende mindst en gang om ugen. Senere bliver det hver 14. dag, og hvis alt går godt og stabilt, kan det til sidst være nok med kontakt en gang om måneden. Det er især vigtigt, at du har arbejde eller uddannelse og et sted at bo.

Hvis du er under tilsyn, skal du fortælle, hvis du flytter, skifter job eller har andre ændringer i dit private liv. Hvis du ikke overholder reglerne, kan du blive anholdt. Hvis du er prøveløsladt, kan du blive sendt tilbage til fængslet for at afsone resten af din straf.

Støtte, men ingen penge  
Den tilsynsførende kan give hjælp og støtte, men ikke penge. Hvis du har brug for økonomisk støtte, skal du henvende dig til din kommune.

Særvilkår
Nogle klienter skal opfylde særlige vilkår eller krav i forbindelse med deres tilsyn. Hvis du er misbruger, kan det være et særvilkår, at du skal gå i behandling for dit misbrug. Et andet eksempel er, at en person, der er dømt for overgreb mod børn, ikke må have arbejde på børneinstitutioner eller skoler.

Kriminalforsorgens afdeling holder øje med, om du overholder særvilkårene. Hvis du ikke gør det, kan det betyde, at du skal afsone din straf i et fængsel.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk