Jeg skal afsone

I varetægt eller fængsel

Hvis du eller nogen i din familie bliver varetægtsfængslet eller får en dom, opstår der mange spørgsmål - her finder du nogle af svarene.

Du finder her oplysninger om, hvilke regler der gælder, hvis du kommer i konflikt med loven og bliver anholdt, varetægtsfængslet og skal afsone en fængselsstraf. Du kan også finde oplysninger om samfundstjeneste, om fodlænkeafsoning og om betinget dom med tilsyn.

Vi har samlet oplysninger om mange af de praktiske forhold i fængsel og arrest. Skal du afsone en fængselsdom, kan du få flere oplysninger ved at henvende dig til det fængsel, du skal afsone i.

Får du en betinget dom med tilsyn eller samfundstjeneste, eller en fængselsstraf, der giver mulighed for at afsone med fodlænke, kan du få vejledning og oplysninger hos den lokale afdeling af Kriminalforsorgen i Frihed (KiF).

Adressen og telefonnumre på fængsler, arrester og KiF-afdelinger finder du under punktet "Kontakt".

 

 

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk