Institution Storå

Brotorvet 5, 2. th.
7500 Holstebro
Tlf.: 7255 7400
institution.storaa@krfo.dk

Institutionschef: Jette Severinsen

Matrikler under Institution Storå:

Nykøbing Mors Arrest
Tinghusvej 2
7900 Nykøbing Mors
Tlf.: 7255 8660 Fax: 7255 8666
nykoebing-mors.arrest@krfo.dk

Holstebro Arrest
Rådhuset
Nørregade 25
7500 Holstebro
Tlf.: 7255 8640 Fax: 7255 8645
holstebro.arrest@krfo.dk

Herning Arrest
Østergade 9
7400 Herning
Tlf.: 7255 8620 Fax: 7255 8630
herning.arrest@krfo.dk

Viborg Arrest
Sct. Nicolajgade 1
8800 Viborg
Tlf.: 7255 8740 Fax: 7255 8747
viborg.arrest@krfo.dk

Ringkøbing Arrest
Kongevejen 16
6950 Ringkøbing
Tlf.: 7255 8560 Fax: 7255 8570
ringkoebing.arrest@krfo.dk

KiF Holstebro
Brotorvet 3, 2. th.
7500 Holstebro
Tlf.: 7255 7400 Fax: 7255 7412
kif.holstebro@krfo.dk

KiF Holstebro, Lokalkontoret i Viborg
Sankt Mathias Gade 100
8800 Viborg
Tlf.: 7255 7500 Fax: 7255 7520
kif.holstebro@krfo.dk

Intensiv Overvågning i Midt- og Vestjylland
Brotorvet 3, 2 th.
7500 Holstebro
Tlf.: 7255 7420 Fax: 7255 7412
kif.holstebro@krfo.dk

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk