Institution Skjern Å

Vejlevej 45
8766 Nr. Snede
Telefon: 72 55 59 00
Fax: 72 55 60 80
institution.skjernaa@krfo.dk

Institutionschef Anne Marie Borggaard

Matrikler under Institution Skjern Å:

Nr. Snede Fængsel

Vejlevej 45
8766 Nr. Snede
Telefon: 72 55 59 00
Fax: 72 55 60 80
nr.snede.faengsel@krfo.dk

Udrejsecenter Kærshovedgård
Kærshovedgård 17
7430 Ikast
Telefon: 72 55 61 00
Fax: 72 55 61 06
udrejsecenter.kaershovedgaard@krfo.dk

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk