Institution Sjælsø

Ellebækvej 13 A
3460 Birkerød
Tlf. 72 55 79 00 Fax 72 55 79 09
institution.sjaelsoe@krfo.dk
Institutionschef Christian Høygaard

Matrikler under Institution Sjælsø:

Udlændingecenter Ellebæk
Ellebækvej 13 A
3460 Birkerød
Tlf. 72 55 79 00 Fax 72 55 79 09
ellebaek@krfo.dk

Udrejsecenter Sjælsmark
Sjælsmarkvej 10
2970 Hørsholm
Telefon: 7255 5500
sjaelsmark@krfo.dk

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk