Indsattes rettigheder

De indsatte har som udgangspunkt de samme rettigheder, som andre borgere i samfundet har, bortset fra retten til at bevæge sig frit og de rettigheder, som er forbundet med det.

De indsatte har ret til at have indflydelse på fængslets hverdag. Dette kan ske ved at vælge en talsmand for de indsatte.

Som indsat har man altid ret til at udtale sig, før ens sag bliver behandlet. Afslag skal normalt begrundes og afgives skriftligt. Der er dog visse indskrænkninger i denne ret f.eks. om afgørelser af afsoningssted. Afslag kan i visse tilfælde indklages for en højere instans.

Der vil blive indsamlet og behandlet personlige oplysninger om den enkelte indsatte i Kriminalforsorgens institutioner. Det sker elektronisk. Ifølge persondataloven har den indsatte ret til at bede om indsigt i de indsamlede oplysninger og ret til at kræve, at forkerte oplysninger rettes.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk