Inden for murene

En fængselsstraf  betyder, at man bliver berøvet sin frihed. I et fængsel er der faste rutiner, tidspunkter og regler, der skal overholdes. Selv i de åbne fængsler med mest frie forhold, er der klare begrænsninger for ens handlefrihed.

Nogle korte fængselsstraffe kan afsones i et arresthus.

Den sidste del af længere fængselsstraffe kan tilbringes på en pension eller i et åbent fængsel. Formålet med dette er at gøre det lettere at vende tilbage til en hverdag uden for fængslet.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk