Uniformeret personale

Det uniformerede personale omfatter fængselsbetjente og værkmestre.

Jobgaranti
Når du har afsluttet din uddannelse, er du garanteret ansættelse som fængselsbetjent eller værkmester. Du kan søge relevante stillinger i ethvert af Kriminalforsorgens fængsler eller arresthuse i Danmark.

Ansat som tjenestemand
Som fængselsbetjent eller værkmester ansættes du som tjenestemand. Det giver en lang række fordele – først og fremmest sikkerhed i jobbet og en tryghed for ordnede arbejds- og lønforhold. Du har fx ret til fuld løn under barsel, sygdom og ferie. Du har også mulighed for at søge tjenestefri i op til 3 år og være sikker på genansættelse. Og du får en favorabel pensionsordning, som optjenes, fra du er 25 år.

At være ansat som tjenestemand indebærer, at man skal møde på arbejde på en fridag, hvis man får ordre til det. Man har pligt til at påtage sig de arbejdsopgaver, man får, og man har ingen strejkeret.

Fleksible arbejdstider
Fængsler og arresthuse er bemandet døgnet rundt og året rundt. De skiftende vagter betyder, at fængselsbetjentene i høj grad kan være med til at planlægge egne vagter og passe arbejdet sammen med familie- og fritidsliv.

I hverdagene er vagterne typisk opdelt i morgen/formiddags-, eftermiddags- og aften/nattevagter. I weekender og ved højtider kan vagterne fordeles anderledes.

Værkmestre arbejder i fængslets værksteder og produktion og har mere faste arbejdstider. Her følger man samfundets almindelige rytme, så arbejdstiden typisk ligger mellem 8-16.

Løn
En nyuddannet fængselsbetjent får cirka 23.300 eller 24.400 (afhængig af geografisk placering) i grundløn om måneden. Dertil kommer tillæg på for skifteholdsarbejde og skæve vagter.

Hvis man videreuddanner sig til fx praktikvejleder eller ønsker at arbejde på en af vores særafdelinger, kan man få yderligere tillæg.

En værkmester med relevant faguddannelse får en startløn på cirka 24.400 eller 25.400 (afhængig af geografisk placering) om måneden.

Ud over lønnen optjener både fængselsbetjente og værkmestre en tjenestemandspension på 15 procent af grundlønnen.

Læs mere om at blive fængselsbetjent og optagelse på uddannelsen: https://blivfaengselsbetjent.dk/

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk