Civile stillinger

Kriminalforsorgens civile personale omfatter mange forskellige jobtyper, hvoraf de største grupper er administrativt personale, socialrådgivere, pædagoger, lærere, sundhedspersonale og akademikere. Hvis du arbejder som akademiker, vil du typisk være jurist, økonom, sociolog eller psykolog.

For at blive ansat skal man være lovlydig – det vil sige, at man overholder gældende love og regler, og at man ikke er registreret i Kriminalregistret for væsentlige lovbrud. Hvad der er væsentlige lovbrud, vurderer vi fra sag til sag, men spirituskørsel, voldsepisoder og overtrædelse af lov om euforiserende stoffer er eksempler på sådanne.

Som civilt ansat vil man blive tilbudt et introduktionsforløb, hvor man lærer om Kriminalforsorgens rolle og opgaver. Indholdet og længden af dette forløb er individuelt og afhænger af, hvilket job man skal betjene, og hvilken institution man er tilknyttet.

Ansættelses- og lønforhold 
Som civilt ansat vil du blive ansat efter de statslige overenskomster på området. Din løn vil være reguleret efter principperne om ny løn. Dette kan afhængigt af dine kvalifikationer også danne grundlag for løntillæg.

 

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk