Hvordan bliver man samfundstjenestested?

Kriminalforsorgens lokale afdeling står for kontakten med samfundstjenestestederne.

Institutioner eller foreninger, der vil stille sig til rådighed for samfundstjeneste, skal kontakte den lokale afdeling af Kriminalforsorgen. Nogle krav skal være opfyldt:

  • Der skal være tale om en institution, organisation eller forening, som enten er offentlig, offentligt støttet eller har et almennyttigt formål.
  • Det arbejde, den dømte skal udføre, skal være meningsfyldt, men må ikke være arbejde, som ellers ville blive udført af lønnet arbejdskraft.
  • Arbejdet, som den dømte skal udføre, må ikke skabe profit.
  • Arbejdspladsen skal godkendes af det lokale arbejdsmarkedskontor.

Det er gratis at være samfundstjenestested, og den dømte skal ikke have løn. Man kan til enhver tid træde ud af ordningen. Der er et løbende samarbejde med Kriminalforsorgen, som ringer og derudover kommer på besøg på samfundstjenestestedet mindst en gang om måneden.

Som samfundstjenestested kan man altid kontakte Kriminalforsorgen, og man kan afbryde et arbejdsforhold, hvis det ikke fungerer.

Erfaringen viser, at de dømte er gode til at passe deres samfundstjeneste og nemt finder sig til rette blandt de andre, som arbejder på stedet. F.eks. bevarer mange kontakten til samfundstjenestestedet, efter at de har færdiggjort samfundstjenesten.

Det er kun sket nogle få gange, at en dømt har misbrugt tilliden på samfundstjenestestedet og har begået kriminalitet (f.eks. tyveri) der.

Find lokalafdelingen af Kriminalforsorgen i Frihed

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk