Hvor kommer man i samfundstjeneste?

Samfundstjeneste er et alternativ til frihedsstraf. Straffen er, at man i stedet for at komme i fængsel skal udføre ulønnet, samfundsnyttigt arbejde i sin fritid

Samfundstjeneste udføres i offentlige institutioner eller hos organisationer og foreninger med almennyttigt formål. Samfundstjenestesteder kan f.eks. være

 • biblioteker
 • centralkøkkener
 • foreninger
 • fritidscentre
 • genbrugsbutikker, som drives af hjælpeorganisationer
 • højskoler
 • idrætscentre og -haller
 • kirker og kirkegårde
 • kultur- og fritidscentre
 • medborgerhuse
 • museer
 • naturcentre
 • plejehjem
 • rideklubber
 • sportshaller
 • teatre
 • universiteter
 • vandrerhjem
 • varmestuer
Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk