Hvilke vilkår skal man overholde?

Samfundstjeneste er et alternativ til frihedsstraf, hvor straffen er, at man i stedet for at komme i fængsel skal udføre ulønnet, samfundsnyttigt arbejde i sin fritid.

Når man er dømt til samfundstjeneste, skal man møde til afvikling af timerne som aftalt. Man skal også møde til tilsynssamtaler i Kriminalforsorgen, og der kan være vilkår om, at man skal deltage i behandling for alkoholmisbrug eller lignende.

KiF (Kriminalforsorgen i Frihed) fører både kontrol og tilsyn med de dømte. Det er for at sikre, at reglerne bliver overholdt, og for at de ansatte kan give råd og vejledning til de dømte, hvis de har sociale eller personlige problemer.

Hvis man ikke overholder vilkårene for samfundstjeneste, vil det få konsekvenser. F.eks. kan det medføre, at dommen eller den resterende straf skal afsones i fængsel.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk