Hvad betyder ordene?

Dom

Når politiet har undersøgt sagen, sender de den til retten. Her er der en dommer, en anklager og en forsvarer.
Til sidst afgør dommeren, hvordan sagen skal ende. Han afsiger en dom.
Man kan blive frifundet, få en bøde, eller få en fængselsstraf.
Nogle gange bestemmer dommeren, at man skal arbejde uden løn i fritiden for nogen, som har brug for hjælp (det hedder samfundstjeneste).

Varetægt

Hvis politiet har mistanke om, at en person har gjort noget meget kriminelt, kan de bede en dommer om, at personen kommer i fængsel, mens de undersøger sagen.
Det er, for at den mistænkte ikke skal stikke af eller gøre sådan, at politiet ikke kan opklare sagen.
Man har ikke fået en dom endnu, hvis man sidder i varetægt.

Åbent fængsel

Der er mere frit end i de andre fængsler. Man kan gå mere rundt, og man bestemmer mere selv. Et åbent fængsel har ikke tykke mure, og nogle steder er der ikke engang et trådhegn rundt om fængslet. Porten er åben om dagen. Men de indsatte må ikke bare gå ud. De skal have lov først. 

Lukket fængsel

Der er tykke mure og hegn uden om et lukket fængsel, og man må ikke så meget, som i et åbent fængsel. Alle døre er låst. Men om dagen er der som regel ikke låst ind til cellen. 

Arresthus

Det er tit en gammel bygning som ligger ved politistationen. Det er ikke meningen, man skal være der så længe. De fleste af dem, der er der, er varetægtsfængslet – resten har korte fængselsstraffe.

Løsladelse

Når din far eller mor er færdig med at afsone dommen og kommer ud af fængslet, siger man, at de bliver løsladt.

Prøveløsladelse

Man kan også blive løsladt, før man er færdig med at afsone dommen. Det kalder man prøveløsladelse.

Udgang

Når din far eller mor har været i fængslet et stykke tid, kan de få lov at tage på besøg hjemme hos familien. Det kalder man udgang.  

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk