Holstebro Kommune

Nedenfor finder du Holstebro Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Visitation og Rådgivning
  Viborgvej 67
  7500 Holstebro

  Udslusningskoordinator
  Nicolai Thomasen
  Tlf.: 9611 4773
  Mail: nicolaj.thomasen2@holstebro.dk

  Christina Guldberg Refstrup
  Tlf.: 2173 0334
  Mail: christina.guldberg.refstrup@holstebro.dk

  Backup
  Visitation og Rådgivning
  Tlf.: 9611 7597
  Sikker mail: socialetilbud@holstebro.dk

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling
  • Øvrig behandling
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Borgerservice
  Sikker mail: borgerservice@holstebro.dk
  Emnefelt: Folkeregisteret

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Ydelseskontoret
  Tlf.: 9611 7596
  Sikker mail: ydelseskontor@holstebro.dk

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, revalidering, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, fleksløntilskud og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark og ift. fleksydelse er det kun Udbetaling Danmark der skal underrettes.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: borgerservice@holstebro.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til

  Pension
  Ydelseskontoret
  Kirkestræde 15
  7500 Holstebro
  Sikker mail: ydelseskontor@holstebro.dk 

   

  Andre sociale ydelser
  Ydelseskontoret
  Kirkestræde 15
  7500 Holstebro
  Sikker mail: ydelseskontor@holstebro.dk 

 • Koordinering

   

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Visitation og Rådgivning
  Sikker mail: socialetilbud@holstebro.dk 
  Emnefelt: Att.: Nicolaj Thomasen / Christina Guldberg Refstrup

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Hvis den løsladte allerede har en sagsbehandler, kan henvendelsen ske til den konkrete sagsbehandler ellers kan den sendes til:
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere   
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Alkohol- eller misbrugsbehandling

  Center for Rusmiddel og Forebyggese
  Alkoholbehandlingen
  Sekr. Kirsten Engberg / Leder Anne Marie Steen Schrøder
  Tlf.: 9611 4061 / 9611 4060
  Mail: alkoholbehandlingen@holstebro.dk
  Sikker mail: socialetilbud@holstebro.dk

  Øvrige
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere 

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Familiesektionen
  Kirkestræde 11
  7500 Holstebro
  Kirstine Sørensen
  Tlf.: 9611 5243
  Sikker mail: boern.unge@holstebro.dk

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Visitation og Rådgivning
  Nicolaj Thomasen
  Tlf.: 9611 4773
  Mail: nicolaj.thomasen2@holstebro.dk

  Christina Guldberg Refstrup
  Tlf.: 2173 0334
  Mail: christina.guldberg.refstrup@holstebro.dk

  Sikker mail: socialetilbud@holstebro.dk 

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  -
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Nicolaj Thomasen / Christina Guldberg Refstrup

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Borgerservice
  Folkeregisteret
  Sikker mail: borgerservice@holstebro.dk 
  Emnefelt: Folkeregisteret

  Besked om løsladelse sendes til
  Ydelsescentret
  Tlf.: 9611 7596
  Sikker mail: ydelseskontor@holstebro.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Kriminalforsorgen skal sendes en ansøgning til Holstebro Kommune, Ydelsescentret ca. 4 uger før den forventede løsladelse, således at vi kan have den behandlet 14 dage inden løsladelsen. Kort og godt, så skal Ydelsescentret modtage en ansøgning med oplysninger om, hvornår pgl. løslades, vedlagt dokumentation på afsoningen, løsladelsespapir, evt. lønindtægt fra fængslet engagementoversigt fra banken samt kontoudskrift fra de sidste 3 måneder. Inden ansøgningen sendes til kommunen, skal der tjekkes op på, at pgl. har en NemKonto i banken. 

  Det er muligt at tage telefonisk kontakt til ydelsescentret. Gerne mindst 14 dage før evt. løsladelse. Her kan Ydelsescentret vejlede omkring ansøgningen og der kan evt. aftales en § 31 udgang til Ydelseskontoret.

  Før der kan tages stilling til berettigelsen af kontanthjælp skal Ydelsescentret have følgende dokumentation

  • Bankoversigt fra det sidste år (alle banker)
  • Dokumentation på at den indsatte ikke er berettiget til A-kasse understøttelse.
  • 3 måneder lønsedler fra fængslet (hvis den indsatte har lønsedler)
  • Hvis den indsatte er gift, skal der dokumentation for ægtefælles indtægter samt bankoversigt.

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Der skal bestilles tid ved visitator i jobcentret. Dette kan gøres ved telefonisk henvendelse til Jobcentret i Holstebro Kommune, tlf.: 9611 3800

  Ansvarlig hos kommune
  Ydelsescentret
  Tlf.: 9611 7596
  Sikker mail: ydelseskontor@holstebro.dk
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Aftalen med visitator kan aftales på løsladelsesmødet ellers er det muligt at ring til Jobcentret og få aftalt tid med visitator. Tlf.: 9611 3800

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenter/visitator

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Der er ikke truffet særlige aftaler.
  Hvis kommunen har spørgsmål er de altid velkommen til at kontakte arresten.  

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Ved løsladelse fra retten, skal pgl. henvende sig på Jobcentret for at stille sig til rådighed, herefter på Ydelsescentret for at søge om uddannelses- eller kontanthjælp. Her skal medbringes dokumentation på årsagen til ansøgningen, løsladelsespapir, evt. lønindtægt fra fængslet, engagementoversigt og kontoudskrift fra de sidste 3 mdr. (fra samtlige banker pgl. har konto) og dokumentation på boligudgifter (til beregning af § 34 særlig støtte) hvis pgl. er 30 år eller derover. Inden ansøgningen sendes til kommunen, skal der tjekkes op på, at pgl. har en NemKonto i banken.
  Ydelsescentret
  Kirkestræde 15
  7500 Holstebro

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Der bliver søgt om kontanthjælp fra 1. dag på pensionen, hvis ikke der allerede er søgt fra fængslet.

  Der tages kontakt til
  Rådhuset
  Ydelsescentret
  Kirkestræde 15
  7500 Holstebro 
  Tlf.: 9611 7596
  Sikker mail: ydelseskontor@holstebro.dk

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Holstebro Kommune tilbyder "Social anonym borgerrådgivning" torsdage fra 15.00-16.30 på Viborgvej 67, 7500 Holstrebro. For yderligere oplysninger henvises til www.holstebro.dk

   

  Råd og vejledning vedr. bolig kan gives ved:
  Viborgvej 67
  7500 Holstebro
  Lene Buhl Munkholm
  Tlf.: 9611 4004

   

  Ansvarlig hos kommunen

  Visitation og Rådgivning
  Viborgvej 67
  7500 Holstebro
  Nicolaj Thomasen
  Tlf.: 9611 4779
  Mail: nicolaj.thomasen2@holstebro.dk

   

  Christina Guldberg Refstrup
  Tlf.: 2173 0334
  Mail: christina.guldberg.refstrup@holstebro.dk


  Sikker mail: socialetilbud@holstebro.dk 

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  Visitator ved jobcentret vurdere om den indsatte er i målgruppen for UU-vejledningen. 

  Alle spørgsmål kan i første omgang rettes til Jobcenter, der vil henvise relevant.
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  Visitator ved Jobcentret vurdere om den indsatte er i målgruppen for UU-vejledningen.

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenter
  Vagten
  Kirkestræde 15
  7500 Holstebro
  Tlf.: 9611 3870

  Unge under 30 år
  Helle Vadt
  Ungeenheden

  Nørregade 4
  7500 Holstebro
  Tel.: 9611 3941
   

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  I forbindelse med løsladelsen tages telefonisk kontakt.

   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Kristen Engberg (stofklienter)
  Tlf.: 9611 4050 / 9611 4060
  Sikker mail: stofbehandlingen@holstebro.dk
  Eller:
  Vivi Larsen (alkoholklienter)
  Tlf.: 9611 4030 / 9611 4031
  Sikker mail: alkoholbehandlingen@holstebro.dk

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

   

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Kommunen tilbyder ikke behandlingen. Der er mulighed for at søge hjælp til psykologbehandling ved Ydelseskontoretcentret, jf. aktivlovens § 82.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Ydelsescentret
  Tlf.: 9611 7596
  Sikker mail: ydelseskontor@holstebro.dk

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Nicolaj Thomasen
  Tlf.: 9611 4773
  Mail: nicolaj.thomasen2@holstebro.dk
   
  Christina Guldberg Refstrup
  Tlf.: 2173 0334
  Mail: christina.guldberg.refstrup@holstebro.dk
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Emnefelt: Att.: Nicolaj Thomasen / Christina Guldberg Refstrup
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Ansvarlig i kommunen:

  Nicolaj Thomasen og Christina Guldberg Refstrup
  Sikker mail: socialetilbud@holstebro.dk
  Emnefelt: Att.: Nicolaj Thomasen / Christina Guldberg Refstrup

   

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Sikker mail: socialetilbud@holstebro.dk 
  Emnefelt: Att.: Nicolaj Thomasen / Christina Guldberg Refstrup

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Nicolaj Thomasen og Christina Guldberg Refstrup

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk