Hjørring Kommune

Nedenfor finder du Hjørring Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Jobcenter Hjørring
  Indsatsklare ledige
  Sct. Knuds Park 6
  9800 Hjørring

  Tlf.: 7233 6102 / 7233 6895
  Mail: hjoerring@hjoerring.dk
  Sikker mail: sikkerpost@hjoerring.dk  
  Emnefelt: Camilla Nikoline Thorup Thomsen / Heidi Bang
  Alle bilag eller dokumenter, der sendes som vedhæftet fil, skal være i pdf-format.

  Udslusningskoordinator
  -

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Koordinering
  • Meddelelse om løsladelse
  • Bande-exit

   

  Marthine og Heidi fordeler i alle tilfælde til nedenstående:

  Substitionsbehandling/misbrugsbehandling ved løsladelse
  Misbrugsteam
  Tlf.: 7233 5084 eller 7233 5028, mail: misbrugsteam@hjoerring.dk
  Tlf. udleveringen: 7233 5645, mail: udleveringen@hjoerring.dk

  Under 18 år
  Børne- og Familiekontor
  Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring
  Kirsten Märcher
  Tlf.: 7233 3544
  Mail: kirsten.marcher@hjoerring.dk
  Sikker mail: boerne-familieafdelingen@hjoerring.dk  
  Backup: Jeanette Kjærgaard Andersen
  Tlf.: 7233 3551
  Mail: jeanette.kjaergaard.andersen@hjoerring.dk

  Ansøgning om forsørgelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp
  Ydelseskontoret
  Springsvandspladsen 5, 9800 Hjørring
  Tlf.: 7233 3333
  Sikker mail: sikkerpost.ydelseskontor@hjoerring.dk  
  Emnefelt: Ydelseskontoret / Jobbutikken

  Ansøgning om forsørgelse, pension
  Socialfagligt Pensionsteam
  Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring
  Jonna Andersen
  Tlf.: 7233 5086
  Mail: jonna.andersen@hjoerring.dk
  Birgit Raunbak
  Tlf.: 7233 5098
  Mail: birgit.raunbak@hjoerring.dk

 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Mail: hjoerring@hjoerring.dk
  Sikker mail: sikkerpost@hjoerring.dk  
  Emnefelt: Folkeregistret

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Jobcenter Hjørring
  Indsatsklare ledige
  Tlf.: 7233 6102 / 7233 6895
  Mail: hjoerring@hjoerring.dk
  Sikker mail: sikkerpost@hjoerring.dk  
  Emnefelt: Camilla Nikoline Thorup Thomsen / Heidi Bang

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@hjoerring.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til

   

  Ydelseskontoret
  Tlf.: 7233 3333
  Mail: hjoerring@hjoerring.dk
  Sikker mail: sikkerpost.ydelseskontor@hjoerring.dk 
  Emnefelt: Tina Møller Eriksen / Dorthe Damsgaard

   
  Pension
  Socialfagligt Pensionsteam
  Jonna Andersen
  Tlf.: 7233 5086
  Mail: jonna.andersen@hjoerring.dk

  Birgit Raunbak
  Tlf.: 7233 5098
  Mail: birgit.raunbak@hjoerring.dk

 • Koordinering

   

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Jobcenter Hjørring
  Indsatsklare ledige
  Tlf.: 7233 6102 / 7233 6895
  Mail: hjoerring@hjoerring.dk
  Sikker mail: sikkerpost@hjoerring.dk  
  Emnefelt: Camilla Nikoline Thorup Thomsen / Heidi Bang

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere 
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Psykiatri eller misbrug

  Mail: sikkerpost.myndighed.handicap@hjoerring.dk   
  Emnefelt: Mikael Karup Haugaard

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Børne- og Familiekontor
  Springvandspladsen 5
  9800 Hjørring
  Kirsten Märcher
  Tlf.: 7233 3544
  Mail: kirsten.marcher@hjoerring.dk

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Jobcenter Hjørring
  Indsatsklare ledige
  Tlf.: 7233 6102 / 7233 6895
  Mail: hjoerring@hjoerring.dk
  Sikker mail: sikkerpost@hjoerring.dk  
  Emnefelt: Camilla Nikoline Thorup Thomsen / Heidi Bang

  Begge fordeler efter relevant område. Området koordinerer med relevante deltagere.

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Kontakt nedennævnte herom.


  Ansvarlig hos kommunen 
  Camilla Nikoline Thorup Thomsen og Heidi Bang

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Mail: hjoerring@hjoerring.dk
  Sikker mail: sikkerpost@hjoerring.dk  
  Emnefelt: Folkeregistret

  Ansvarlig hos kommunen:
  Camilla Nikoline Thorup Thomsen og Heidi Bang

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Håndteres på løsladelsesmødet, idet relevante skemaer/ansøgninger udleveres. Hvis løsladelsesmødet ikke finder sted, kontaktes Jobcentret for registrering og udlevering af ansøgningsskema. Der kan også ansøges digital på www.hjoerring.dk. Ansøgninger afleveres min. 5 dage før løsladelsen til Ydelseskontoret (sikkerpost.ydelseskontor@hjoerring.dk).

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Borgeren skal møde på Jobcentret dagen efter løsladelsesdagen. Borgeren får information herom på løsladelsesmødet.  

  Ansvarlig hos kommune
  Jobcenter Hjørring
  Indsatsklare ledige
  Tlf.: 7233 6102 / 7233 6134
  Mail: hjoerring@hjoerring.dk
  Sikker mail: sikkerpost@hjoerring.dk  
  Emnefelt: Jobbutikken
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  På løsladelsesmødet sættes fokus på borgerens arbejdsevne. Normalt udarbejdes jobplan ved 1. jobsamtale ved fremmøde. Jobplanen udarbejdes i nogle tilfælde inden løsladelsesdagen.

  Ansvarlig hos kommunen
  Marthine Rom og Bente Gru

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Nej – Hjørring Kommune vil gerne have besked. 

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Der er ikke truffet særlige aftaler herom.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  I god tid inden løsladelsesmødet afklares borgerens boligsituation. Desuden afdækkes borgerens ressourcer i forhold til at fastholde egen bolig. Det anbefales at den indsatte søger bolig i god tid forinden.

  Indskud
  Det anbefales at søge ved boligforeninger (Domea, Bolig Hjørring), idet indskudslån efter Boligstøtteloven ikke er en mulighed ved private lejemål. 
  Lån efter Boligstøtteloven kan ikke ydes til depositum eller hvis der allerede er ydet et lån til pgl. efter loven. 

  Ansøgningsskema findes her: https://www.borgeronline.dk/Default.aspx?municipalityId=860&groupId=10&formId=kb0370ff 

  ·        Ansøgning om Indskudslån efter boligstøtteloven sendes til:
  Mail: hjoerring@hjoerring.dk
  Sikker mail: sikkerpost@hjoerring.dk
  Emnefelt: Indskudslån

   

  Indskudslån til private udlejningsboliger og boliger med depositum skal søges som enkeltydelse eller personligt tillæg ved pensionister.
  Ved flytning imellem kommuner, skal lån til disse boliger ansøges i fraflytningskommunen.

  Disse indskudslån søges via Ydelseskontoret
  Mail: hjoerring@hjoerring.dk
  Sikker mail: sikkerpost@hjoerring.dk
  Emnefelt: Indskudslån enkeltydelse

  Ansvarlig hos kommunen

  Jobcenter Hjørring
  Indsatsklare ledige
  Tlf.: 7233 6102 / 7233 6895
  Mail: hjoerring@hjoerring.dk
  Sikker mail: sikkerpost@hjoerring.dk  
  Emnefelt: Camilla Nikoline Thorup Thomsen / Heidi Bang

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  Via relevant beskæftigelsesmedarbejder 
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  Afventer beslutning om ny organisering af UU!

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenter Hjørring
  Indsatsklare ledige
  Tlf.: 7233 6102 / 7233 6895
  Mail: hjoerring@hjoerring.dk
  Sikker mail: sikkerpost@hjoerring.dk  
  Emnefelt: Camilla Nikoline Thorup Thomsen / Heidi Bang

 • Misbrugsbehandling
  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  En myndighedsperson fra misbrugsteamet involveres i løsladelsesmødet.
  Yderligere information her: http://www.hjoerring.dk/Borger/Handicap-amp-Psykiatri/Misbrugsbehandling-voksne.aspx

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenter Hjørring
  Indsatsklare ledige
  Tlf.: 7233 6102 / 7233 6895
  Mail: hjoerring@hjoerring.dk
  Sikker mail: sikkerpost@hjoerring.dk  
  Emnefelt: Camilla Nikoline Thorup Thomsen / Heidi Bang

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  -
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenter Hjørring
  Indsatsklare ledige
  Tlf.: 7233 6102 / 7233 6895
  Mail: hjoerring@hjoerring.dk
  Sikker mail: sikkerpost@hjoerring.dk
  Emnefelt: Camilla Nikoline Thorup Thomsen / Heidi Bang

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Socialrådgiver Lone Reffstrup
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Socialrådgiver Lone Reffstrup
  Mail: lone.reffstrup@hjoerring.dk
  Direkte tlf.: 7233 6172
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:
  Lone Reffstrup.

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Jobcenter Hjørring
  Indsatsklare ledige
  Tlf.: 7233 6102 / 7233 6895
  Mail: hjoerring@hjoerring.dk
  Sikker mail: sikkerpost@hjoerring.dk  
  Emnefelt: Camilla Nikoline Thorup Thomsen / Heidi Bang

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Jobcenter Hjørring
  Indsatsklare ledige
  Tlf.: 7233 6102 / 7233 6895
  Mail: hjoerring@hjoerring.dk
  Emnefelt: Camilla Nikoline Thorup Thomsen / Heidi Bang

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk