Historisk

Den grønlandske samfundsudvikling fra Anden Verdenskrig og frem til midten af 80’erne er kendetegnet ved en radikal og hurtig udvikling fra fangersamfund mod industrisamfund og en række store sociale forandringer (f.eks. koncentration af befolkningen i byerne og opbrud i de gamle familiemønstre).

Den grønlandske kriminallovgivning blev oprindeligt udformet i 50’erne i lyset af den traditionelle grønlandske samfundsstruktur og de værdier og skikke, der prægede det grønlandske samfund. 

Kriminaliteten er i dag præget af relativt mange grove voldshandlinger, herunder sædelighedsforbrydelser, drab og drabsforsøg, sammenlignet med andre lande. I de senere år er der også kommet narkotikakriminalitet, hovedsageligt hash, og forskellige former for økonomisk kriminalitet. 

Andelen af grønlændere, der dømmes til anbringelse, er tre gange så høj som andelen af fængselsdømte i de andre nordiske lande. 
 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk