Handleplaner

Kriminalforsorgen udarbejder en handleplan for alle klienter uanset dom. Det betyder, at man allerede ved afsoningens start tænker på det samlede forløb, så den dømte får de bedst mulige betingelser efter endt afsoning/tilsyn.

Handleplanen er et redskab i arbejdet med at planlægge en koordineret og systematisk indsats såvel under afsoningen/tilsynsperioden som for tiden efter denne. Det er en grundlæggende tanke i handleplansarbejdet, at det foregår i et aktivt og fortløbende samarbejde med den dømte, således at denne gives medansvar for planlægning og tiltag under og efter afsoningen.

Du kan læse mere om handleplaner her.
 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk