Guldborgsund Kommune

Nedenfor finder du Guldborgsund Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Guldborgsund Kommune
  Dronningensgade 26-28
  4800 Nykøbing Falster

  Udslusningskoordinator

  Under 30 år
  Britt Teut
  Tlf.: 2518 1658
  Sikker mail: jobcenter@guldborgsund.dk
  Emnefelt: Att.: Britt Teut

  Over 30 år
  Birthe Svenstrup Hansen
  Tlf.: 5473 2849
  Sikker mail: jobcenter@guldborgsund.dk
  Emnefelt: Att.: Birthe Svenstrup Hansen

  Berit Hammershøi
  Tlf.: 5473 1347

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Misbrugsbehandling
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Sikker mail: borgerservice@guldborgsund.dk
  Emnefelt: Kriminalforsorgen/folkeregister

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Sikker mail: dagpenge@guldborgsund.dk

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: borgerservice@guldborgsund.dk
  Emnefelt: Att.: Kriminalforsorgen/Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Sikker mail: dagpenge@guldborgsund.dk
  Emnefelt: Ansøgning om hjælp til husleje § 29

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

   

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Under 30 år
  Britt Teut
  Tlf.: 2518 1658
  Sikker mail: jobcenter@guldborgsund.dk
  Emnefelt: Att.: Britt Teut

  Over 30 år
  Birthe Svenstrup Hansen
  Sikker mail: jobcenter@guldborgsund.dk
  Emnefelt: Att.: Birthe Svenstrup Hansen

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger ovenfor.

   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter
  -

   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor.

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor.

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Under 30 år
  Britt Teut
  Tlf.: 2518 1658
  Sikker mail: jobcenter@guldborgsund.dk
  Emnefelt: Att.: Britt Teut

  Over 30 år
  Birthe Svenstrup Hansen
  Sikker mail: jobcenter@guldborgsund.dk
  Emnefelt: Att.: Birthe Svenstrup Hansen

   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Der sendes en mail til hovedkontaktpersonen for den rette målgruppe.
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Britt Teut og Birthe Svenstrup Hansen

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Sikker mail: borgerservice@guldborgsund.dk
  Emnefelt: Kriminalforsorgen/folkeregister

  samt til

  sikker mail: jobcenter@guldborgsund.dk
  Att: den hovedansvarlige for målgruppen, se ovenfor.

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse

  Fængslet sender besked til hovedkontakten senest 14 dage inden løsladelse. Hvor den frist ikke kan overholdes, må borgeren henvendes sig i Borgerservice. Der er indgået særlig aftale om, hvordan Borgerservice skal forholde sig.
  Sikker mail: dagpenge@guldborgsund.dk
  Emnefelt: Ansøgning om forsørgelse

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Der tages kontakt til udslusningskoordinatoren:

   

  Under 30 år
  Britt Teut
  Tlf.: 2518 1658
  Sikker mail: jobcenter@guldborgsund.dk
  Emnefelt: Att.: Britt Teut
   

  Over 30 år
  Birthe Svenstrup Hansen
  Sikker mail: jobcenter@guldborgsund.dk
  Emnefelt: Att.: Birthe Svenstrup Hansen

  Ansvarlig hos kommune
  Britt Teut og Birthe Svenstrup Hansen
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret
  Der sendes en mail til hovedkontakten. Se kontaktoplysninger ovenfor.

  Ansvarlig hos kommunen
  Britt Teut og Birthe Svenstrup Hansen

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Der sendes en mail til hovedkontakten. Se kontaktoplysninger ovenfor.  

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Der sendes en mail til hovedkontakten. Se kontaktoplysninger ovenfor.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Sikker mail: dagpenge@guldborgsund.dk 

   

  18-29 år
  Jobcentret
  Britt Teut
  Tlf.: 2518 1658
  Sikker mail: jobcenter@guldborgsund.dk 
  Emnefelt: Att.: Britt Teut og

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  Der sendes en mail til hovedkontakten:

  Under 30 år
  Britt Teut
  Tlf.: 2518 1658
  Sikker mail: jobcenter@guldborgsund.dk
  Emnefelt: Att.: Britt Teut

  Over 30 år
  Birthe Svenstrup Hansen
  Sikker mail: jobcenter@guldborgsund.dk
  Emnefelt: Att.: Birthe Svenstrup Hansen

  Ansvarlig hos kommunen
  Britt Teut og Birthe Svenstrup Hansen

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  Vejledning og tilbud om behandling varetages af Center for Afhængighed.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Center for Afhængighed
  Nørregade 21 A
  4800 Nykøbing Falster
  Tlf.: 5473 2450
  Mail cfa@guldborgsund.dk

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

   

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  -
   

  Ansvarlig hos kommunen
   

  Under 30 år
  Linda Spence
  Tlf.: 2518 0199
  Sikker mail: lins@guldborgsund.dk
  Emnefelt: Att.: Linda Spence

  Over 30 år
  Birthe Svenstrup Hansen
  Sikker mail: jobcenter@guldborgsund.dk
  Emnefelt: Att.: Birthe Svenstrup Hansen 

   

 • Bande-exit
  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.
  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  SSP - Jens Tang Holbæk
  Tlf.: 2518 0275
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  SSP - Jens Tang Holbæk
  Mail: jtho@guldborgsund.dk
   
  Ansvarlig hos Kriminalforsorgen:
  Dorte Thesbjerg
  Mail: dorte.tjesbjerg@kriminalforsorgen.dk
  Tlf.: 7255 7100
  Direkte tlf.: 7255 2231
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Under 30 år:
  Britt Teut
  Tlf.: 2518 1658
  Sikker mail: jobcenter@guldborgsund.dk
  Emnefelt: Att.: Britt Teut

  Over 30 år:
  Birthe Svenstrup Hansen
  Sikker mail: jobcenter@guldborgsund.dk
  Emnefelt: Att.: Birthe Svenstrup Hansen

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Under 30 år
  Britt Teut
  Tlf.: 2518 1658
  Sikker mail: jobcenter@guldborgsund.dk
  Emnefelt: Att.: Britt Teut

  Over 30 år
  Birthe Svenstrup Hansen
  Sikker mail: jobcenter@guldborgsund.dk
  Emnefelt: Att.: Birthe Svenstrup Hansen

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Brit Lydersen og Charlotte Lund Andersen
  Sikker mail: jobcenter@guldborgsund.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2015 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2016.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk