Grønland

Retsvæsenet i Grønland (politi, anklagemyndighed, domstole og kriminalforsorg) er et af de få områder, der ikke er overført til selvstyret. Det betyder, at lovgivningen om det grønlandske retsvæsen sker i Folketinget, og at lovgivningen administreres af Justitsministeriet.

Det grønlandske retsvæsen adskiller sig meget fra det danske. Retsplejen i Grønland er i høj grad baseret på lægfolk, hvor dommere og forsvarere (bisiddere) er almindelige borgere, mens anklagefunktionen varetages af det lokale politi.

Den grønlandske kriminallov taler ikke om straf og har ikke strafferammer. I stedet vælger retten blandt en række foranstaltninger den, som er bedst egnet til at få den kriminelle til at afholde sig fra ny kriminalitet.

Du kan også læse mere om Kriminalforsorgen i Grønland på denne hjemmeside: www.kriminalforsorgen.gl

Adresseliste for Kriminalforsorgen i Grønland

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk