Frederikssund Kommune

Nedenfor finder du Frederikssund Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  For borgere over 30 år:

  Jobcenter Frederikssund
  Torvet 2
  3600 Frederikssund

  Mette Holmeskov
  Tlf.: 4735 1500
  Direkte tlf.: 4735 1508
  Mail: jobcenter@frederikssund.dk
  Sikker mail: sikkerpost@frederikssund.dk
  Emnefelt: Att.: Mette Holmeskov

   

  For borgere 18-30 år:

  Jobcenter/Ungekontakten
  Odinsvej 4H
  3600 Frederikssund

  Anders Schwerdfeger Jepsen
  Tlf.: 4735 1500
  Direkte tf.: 4735 1598
  Mail: jobcenter@frederikssund.dk
  Sikker mail: sikkerpost@frederikssund.dk
  Emnefelt: Att.: Anders Schwerdfeger Jepsen

   

  Familieafdeling:
  Dorte Bruunsgaard
  Direkte tlf.: 4735 1677

  Udslusningskoordinator
  Social Service Frederikssund
  Torvet 5, 3600 Frederikssund
  Camilla Andersen
  Tlf.: 4735 1805 / 2146 5901
  Zandie Larsen
  Tlf.: 4735 1246 / 2155 7699
  Sikker mail: sikkerpostsocialservice@frederikssund.dk  
  Emnefelt: Att.: Camilla Andersen / Zandie Larsen

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Koordinering
  • Misbrugsbehandling
  • Øvrig behandling
  • Særlige aftaler

   

 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@frederikssund.dk
  Emnefelt: Att.: Folkeregistret

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@frederikssund.dk
  Emnefelt: Att.: Team Ydelse

  For borgere, der modtager førtidspension, skal besked om ophør af ydelse ved indsættelse sendes til:
  udk@atp.dk

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@frederikssund.dk
  Emnefelt: Att.: Team Ydelse

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Borgercenter Team Ydelse
  Tlf.: 4735 1436
  Sikker mail: sikkerpostsocialservice@frederikssund.dk  
  Emnefelt: Att.: Team Ydelse

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Social Service Frederikssund
  Camilla Andersen
  Tlf.: 4735 1805 / 2146 5901
  Zandie Larsen
  Tlf.: 4735 1246 / 2155 7699
  Sikker mail: sikkerpost@frederikssund.dk
  Emnefelt: Att.: Camilla Andersen / Zandie Larsen

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  Ingen.
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Mail: sikkerpost@frederikssund.dk
  Emnefelt: Att. Camilla Andersen / Zandie Larsen

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Familieafdelingen Frederikssund
  Parkvej 1
  3630 Jægerspris
  Karina Jensen
  Tlf.: 4735 1000
  Direkte tlf.: 4735 1641
  Sikker mail: sikkerpost@frederikssund.dk
  Emnefelt: Att.: Karina Jensen

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Social Service Frederikssund
  Camilla Andersen
  Tlf.: 4735 1805 / 2146 5901
  Zandie Larsen
  Tlf.: 4735 1246 / 2155 7699
  Sikker mail: sikkerpost@frederikssund.dk
  Emnefelt: Att.: Camilla Andersen / Zandie Larsen

   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at afholde løsladelsesmøde, forsøges det at lave aftaler pr. telefon eller mail.

   

  Ansvarlig hos kommunen 

  -

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@frederikssund.dk
  Emnefelt: Att.: Folkeregistret

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse

  Senest 1 mdr. før løsladelsen skal Ydelseskontoret, Team kontanthjælp, Borgerservice have ansøgning samt dokumentation for økonomi og udgifter under fængsling. 
  Senest 14. dag. før løsladelsen skal Ydelseskontoret, Team kontanthjælp, Borgerservice, tage stilling til om det forventes at borgeren er berettiget til engangshjælp.
  Borgeren skal på løsladelsesdagen møde personlig i Jobcentret Lundevej 9 A, 3600 Frederikssund og stille sig til rådighed.
   

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Jobcenter, der kan på forhånd tilsendes et ansøgningsskema efter aftale. Det vil være at foretrække at borger selv møder på jobcentret, men såfremt dette ikke kan lade sig gøre, kan en godkendelse omkring rådighed gives pr. telefon ved kontakt til jobcenteret.
  Jobcenter Frederikssund
  Torvet 2, 3600 Frederikssund

  Mette Holmeskov
  Tlf.: 4735 1500 
  Direkte tlf.: 4735 1508
  Mail: jobcenter@frederikssund.dk
  Sikker mail: sikkerpostjobcenter@frederikssund.dk
  Emnefelt: Att.: Mette Holmeskov
   

  Social Service, alle relevante oplysninger tilsendes:
  Ydelseskontoret
  Sikker mail: sikkerpostsocialservice@frederikssund.dk

  Ansvarlig hos kommune
  -

   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  -

  Ansvarlig hos kommunen for borgere over 30 år
  Jobcenter Frederikssund, Mette Holmeskov

  Ansvarlig hos kommunen for borgere mellem 18 og 30 år:
  Jobcenter/Ungekontakten Anders Schwerdfeger Jepsen

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Nej.

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Borgeren skal henvende sig i Jobcentret Lundevej 9 A, 3600 Frederikssund og melde sig ledig.
  Herefter skal borgeren henvende sig i Borgerservice Torvet 2, 3600 Frederikssund og ansøge om forsørgelse.
  Borgere mellem 18 og 30 år henvender sig i Jobcentret/Ungekontakten, Odinsvej 4H, 3600 Frederikssund

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpenge, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Som udgangspunkt er det den kommune pensionen ligger i - eller tage kontakt til Social Service.
  Social Service Frederikssund
  Camilla Andersen
  Tlf.: 4735 1805 / 2146 5901
  Zandie Larsen
  Tlf.: 4735 1246 / 2155 7699
  Sikker mail: sikkerpost@frederikssund.dk
  Emnefelt: Att.: Team Ydelse

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Social Service Frederikssund
  Camilla Andersen
  Tlf.: 4735 1805 / 2146 5901
  Zandie Larsen
  Tlf.: 4735 1246 / 2155 7699
  Sikker mail: sikkerpost@frederikssund.dk
  Emnefelt: Att.: Camilla Andersen / Zandie Larsen

  Ansvarlig hos kommunen
  -

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  -


  Ansvarlig hos kommunen

  Borgere over 30 år:
  Jobcenter Frederikssund
  Mette Holmeskov
  Tlf.: 4735 1500 
  Direkte tlf.: 4735 1508
  Mail: jobcenter@frederikssund.dk 
  Sikker mail: sikkerpost@frederikssund.dk
  Emnefelt: Att.: Mette Holmeskov

  Borgere mellem 18 og 30 år:
  Jobcenter/Ungekontakten
  Odinsvej 4H
  3600 Frederikssund
  Anders Schwerdfeger Jepsen
  Tlf.: 4735 1500
  Direkte tlf.: 4735 1598
  Mail: jobcenter@frederikssund.dk
  Sikker mail: sikkerpost@frederikssund.dk
  Emnefelt: Att.: Anders Schwerdfeger Jepsen

 • Misbrugsbehandling

  Novavi
  Daglig leder
  Jane
  Mail: novavi@novavi.dk

  Ansvarlig hos kommunen
  Social Service Frederikssund
  Camilla Andersen
  Tlf.: 4735 1805 / 2146 5901
  Zandie Larsen
  Tlf.: 4735 1246 / 2155 7699
  Sikker mail: sikkerpost@frederikssund.dk
  Emnefelt: Att.: Camilla Andersen / Zandie Larsen

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

   

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Dette foregår via egen læge som laver en henvisning til fx psykiatrisk behandling eller psykologbehandling.
  Ved egenbetaling til psykologbehandling, kan der søges om enkeltydelser. Ansøgningen skal ske før behandlingen påbegyndes.

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Familieafdeling
  Karina Jensen
  Tlf.: 4735 1641
  sikkerpost@frederikssund.dk

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Jacob Jørgensen
   

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Sikker mail: sikkerpost@frederikssund.dk
  Emnefelt: Att.: Jacob Jørgensen
   

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.

 • KSP-samarbejde

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:
  Camilla Andersen / Zandie Larsen
  Sikker mail: sikkerpost@frederikssund.dk

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til

  Jobcenter Frederikssund
  Mette Holmeskov

  Tlf.: 4735 1500 
  Direkte tlf.: 4735 1508
  Mail: jobcenter@frederikssund.dk 
  Sikker mail: sikkerpost@frederikssund.dk
  Att. Mette Holmeskov
   

  Social Service Frederikssund
  Camilla Andersen
  Tlf.: 4735 1805 / 2146 5901
  Zandie Larsen
  Tlf.: 4735 1246 / 2155 7699
  Sikker mail: sikkerpost@frederikssund.dk
  Emnefelt: Att.: Camilla Andersen / Zandie Larsen

  Familieafdelingen Frederikssund
  Karina Jensen
  Tlf.: 4735 1000
  Direkte tlf.: 4735 1641
  Sikker mail: sikkerpost@frederikssund.dk
  Emnefelt: Att.: Karina Jensen

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Per Jakobsen
  Tlf.: 4735 1435
  Emnefelt: Att.: Per Jakobsen

   

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 3. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske

Sidst opdateret - Print side

 • Ideen med det hele

   

   

 • Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk