Frederiksberg Kommune

Nedenfor finder du Frederiksberg Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen
  Frederiksberg Kommune
  Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg 
   
  Camilla B. Christensen
  Tlf.: 2898 3122 / 3821 3070
  Mail: soc.fremskudtindsats@frederiksberg.dk
   
  Udslusningskoordinator
  Camilla B. Christensen
   
  Undtagelser fra hovedkontakt
   
  • Husleje
  • Koordinering
  • Løsladelsesmøde
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Bolig
  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling
  • Øvrig behandling
  • Bande-exit
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet
  Sonja Bünger
  Tlf.: 2898 3122
  Sikker mail: Soc.modtageteamet@frederiksberg.dk
  Mail: folkeregister@frederiksberg.dk; jobcenter@frederiksberg.dk; soc.fremskudtindsats@frederiksberg.dk; ydelsescenter@frederiksberg.dk  

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: Soc.modtageteamet@frederiksberg.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje
  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Helle Haslund
  Tlf.: 3821 3043
  Mail: heha24@frederiksberg.dk
  Sikker mail: kontant@frederiksberg.dk
 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere
  Besked om koordinering sendes til 
  Over 18 år
  Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområde
  Sonja Bünger
  Tlf.: 2898 3122
  Sikker mail: soc.fremskudtindsats@frederiksberg.dk

  Under 18 år
  Desirèe Toft Nielsen
  Tlf.: 3121 3212
  Mail: deni01@frederiksberg.dk
   
  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til 
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere
  Andre aftaler om samarbjede om tilsynsklienter
  For tilsynsklienter, der er dømt med vilkår om misbrugsbehandling har Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter (FKRC) behov for aftaleforhold omkring: 
  • Plan for samarbejdet
  • Plan for den enkelte klient (kontrakt)
  • Definition af rusmiddelbehandling (det definerer FKRC i dag)
  • Kommandoveje ved opfølgning
  • Hvordan håndteres og hvem håndterer misligholdelse af vilkår/udeblivelser (sanktioner) 

   FKRC kontaktperson: Karin Raahauge
   Tlf.: 3821 3900, mail: kara01@frederiksberg.dk

  For § 78
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere 
   

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Desirèe Toft Nielsen
  Tlf.: 3121 3212
  Mail: deni01@frederiksberg.dk
  Sikker mail: familieafdelingen@frederiksberg.dk

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Over 18 år
  Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet
  Sonja Bünger
  Tlf.: 2898 3122
   
  Under 18 år
  Desirèe Toft Nielsen
  Tlf.: 3121 3212
  Mail: deni01@frederiksberg.dk

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Der rettes henvendelse til de nedenfor angivne personer.

  Ansvarlig hos kommunen 

  Over 18 år
  Bolig og social:
  Sonja Bünger
  Tlf.: 2898 3122
  Sikker mail: Soc.modtageteamet@frederiksberg.dk
   
  Forsørgelse:
  Helle Haslund
  Tlf.: 3821 3043
  Mail: heha24@frederiksberg.dk
  Sikker mail: kontant@frederiksberg.dk
   
  Job:
  Merete Wirlander Thorlacius
  Tlf.: 3821 5700
  Mail: meth04@frederiksberg.dk
   
  Under 18 år
  Desirèe Toft Nielsen
  Tlf.: 3121 3212
  Mail: deni01@frederiksberg.dk

   

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes
  Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet
  Sonja Bünger
  Tlf.: 3821 3070
  Sikker mail: Soc.fremskudtindsats@frederiksberg.dk 
 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Sagen behandles i samme øjeblik som borger afleverer ansøgning om forsørgelse og der udbetales 500 kr. á conto efter lov om aktiv socialpolitik indtil første udbetaling. Borger skal medbringe dokumentation for løsladelse/dom og henvende sig inden kl. 12 den pågældende dag.

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Senest ved borgerens fremmøde i Jobcentret eller allerede ved løsladelsesmøde.
   
  Ansvarlig hos kommune
  Jobcentret, Merete Wirlander Thorlacius
  Tlf.: 3821 5700
  Mail: meth04@frederiksberg.dk
   

  Beskæftigelsessituationen
  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  På løsladelsesmødet eller ved henvendelse hos Jobcentret.

  Under 30 år
  Heidi Vestergaard
  Tlf.: 3821 3070
  Mail: heve02@frederiksberg.dk
  Sikker mail: jobcenter.ungecenter@frederiksberg.dk

  Over 30 år
  Jobcentret, Merete Wirlander Thorlacius
  Tlf.: 3821 5700
  Mail: meth04@frederiksberg.dk
  Sikker mail: jobcenter@frederiksberg.dk

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Sagen behandles i samme øjeblik som borger afleverer ansøgning om forsørgelse og der udbetales 500 kr. á conto efter lov om aktiv socialpolitik indtil første udbetaling. Borger skal medbringe dokumentation for løsladelse og henvende sig inden kl. 12.
  Såfremt borgeren ikke har dokumentation for løsladelse og løsladelse sker fra Københavns Fængsler kan kommunen telefonisk kontakte hovedkontoret på tlf.: 7255 5110.
  I øvrige tilfælde kan kommunen kontakte afdelingen i København på tlf.: 7255 6800.
  Helle Haslund
  Tlf.: 3821 3043
  Mail: heha24@frederiksberg.dk
  Sikker mail: kontant@frederiksberg.dk

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Sagen behandles i samme øjeblik som borger afleverer ansøgning om forsørgelse og der udbetales 500 kr. á conto efter lov om en aktiv socialpolitik indtil første udbetaling. Borger skal medbringe dokumentation for løsladelse/dom, og henvende sig inden kl. 12. 
  Helle Haslund

  Tlf.: 3821 3043
  Mail: heha24@frederiksberg.dk
  Sikker mail: kontant@frederiksberg.dk
 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Vi vil gerne aftale det på et løsladelsesmøde, som gerne må ligge så tidligt som muligt ifht. løsladelsen. Det er en forudsætning, at den indsatte skrives op i flere boligselskaber så tidligt som muligt.

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Over 18 år

  Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet
  Sonja Bünger
  Tlf.: 2898 3122
  Sikker mail: Soc.modtageteamet@frederiksberg.dk

  Under 18 år
  Desirèe Toft Nielsen
  Tlf.: 3121 3212, mail: deni01@frederiksberg.dk
  Sikker mail: familieafdelingen@frederiksberg.dk

 • Uddannelse
  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb
  Under 18 år
  UU-Frederiksberg, gælder også unge, der ikke modtager kontanthjælp.
   
  Over 18 år
  Jobcentret, hvis pgl. er på kontanthjælp
   
  Ansvarlig hos kommunen
  Under 18 år
  UU-Frederiksberg, gælder også unge, der ikke modtager kontanthjælp.
  Thomas Wang Laugesen
  Mail: Thla05@frederiksberg.dk
  tlf.: 2898 0352
   
  Over 18 år
  Jobcentret, hvis pågældende er på kontanthjælp
  Merete Wirlander Thorlacius
  Tlf.: 3821 5700
  Mail: meth04@frederiksberg.dk

   

 • Misbrugsbehandling
  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen
  Såfremt en borger skal løslades med vilkår om ubetinget misbrugsbehandling, skal kriminalforsorgen inden løsladelsen i videst muligt omfang sikre, at der er indgået aftale med kommunen om såvel plan for misbrugsbehandling som plan for samarbejdet efter løsladelse og plan for, hvordan der skal følges op ved evt. misligholdelse af behandlingen.
  Kriminalforsorgen retter henvendelse til Frederiksberg Kommune.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Karin Raahauge
  Tlf.: 3821 3900
  Mail: kara01@frederiksberg.dk
  Sikker mail: FKRC@frederiksberg.dk

 • Øvrig behandling
  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

   

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Kriminalforsorgen retter henvendelse til Frederiksberg Kommune.
    
  Ansvarlig hos kommunen
  Under 18 år
  Desirèe Toft Nielsen
  Tlf.: 3121 3212
  Mail: deni01@frederiksberg.dk
   
  Over 18 år
  Helle Haslund
  Tlf.: 3821 3043
  Mail: heha24@frederiksberg.dk
  Sikker mail: kontant@frederiksberg.dk
  Ved ansøgning om betaling af behandling efter Lov om aktiv socialpolitik § 82
 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Jørgen Brorsen
  Mail: ssp@frederiksberg.dk
  Tlf. 2898 0084

   

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Som ovenstående.
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Ansvarlig hos kommunen:
  Camilla B. Christensen
  Tlf.: 2898 3122 / 3821 3070
  Mail: soc.fremskudtindsats@frederiksberg.dk

 • Særlige aftaler

   

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Over 18 år
  Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet
  Sonja Bünger
  Tlf.: 2898 3122 
  Sikker mail: Soc.modtageteamet@frederiksberg.dk

  Under 18 år
  Desirèe Toft Nielsen
  Tlf.: 3121 3212
  Mail: deni01@frederiksberg.dk
  Sikker mail: familieafdelingen@frederiksberg.dk  

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Lars Flindt-Andersen
  Mail: lafl01@frederiksberg.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 2. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 2. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk