For forskere og studerende

Retningslinjer vedr. ansøgning om at foretage en undersøgelse i Kriminalforsorgen
 

Kriminalforsorgen får utrolig mange henvendelser fra studerende og forskere, som ønsker at lave undersøgelser vedr. vores område. Vi samarbejder primært med studerende og forskere, som ønsker at belyse Kriminalforsorgens virke. Du har størst chance for at få godkendt dit projekt, hvis du har en afgrænset problemstilling og har udarbejdet en grundig projektbeskrivelse. Nedenfor kan du læse om vores retningslinjer vedr. ansøgning om at foretage en undersøgelse i Kriminalforsorgen.

I retningslinjerne skelnes mellem to kategorier af henvendelse; 1) Henvendelser fra almindelige studerende og 2) Henvendelser fra studerende, som skriver speciale, samt forskere og konsulenter.

Kategori 1: Praksis for studerende på bachelorniveau eller tilsvarende (almindelige studerende)
Hvis du er studerende og ønsker adgang til Kriminalforsorgens institutioner til at foretage en undersøgelse, skal du rette telefonisk henvendelse direkte til den eller de institutioner, du ønsker skal deltage i undersøgelsen. Det er en god idé at sende en projektbeskrivelse til institutionen, når du har lavet en aftale med dem.

Denne praksis gælder for studerende, som er på 1.-4. år i sit studium på universitetet, samt alle studerende på professionshøjskolerne og tilsvarende.

Kategori 2: Praksis for specialestuderende, ph.d. studerende, forskere og konsulenter
Specialestuderende, ph.d. studerende, forskere og konsulenter, som ønsker adgang til Kriminalforsorgens institutioner til at foretage en undersøgelse, bedes sende en ansøgning til Direktoratet for Kriminalforsorgen, Center for Straffuldbyrdelse, Koncern Resocialisering. Her er som oftest tale om mere omfattende undersøgelser, som eksempelvis omfatter interviews med flere indsatte og/eller ansatte, et feltstudie eller en spørgeskemaundersøgelse. Ansøgningen bør indeholde følgende: 1) en projektbeskrivelse, 2) et kort CV, og evt. 3) din tilladelse fra Datatilsynet (ved undersøgelser hvor klienter deltager jf. nedenstående retningslinjer).

Projektbeskrivelsen bør indeholde oplysninger om projekttitel, dit navn og kontaktoplysninger, undersøgelsestidspunkt, undersøgelsens kontekst (dvs. om det er et forskningsprojekt, et speciale, en ph.d. afhandling eller andet), navn på vejleder, anvendte metoder og data, evt. teoretisk referenceramme, formål med undersøgelsen og forventet tidspunkt for afrapportering. Koncern Resocialisering foretager en faglig vurdering af projektet og kommer med en anbefaling til institutionene. Det er imidlertid ledelsen og personalet i den enkelte institution, der foretager den endelige vurdering af projektet og giver tilladelse til, at projektet kan igangsættes på den enkelte institution.

Du kan indsende din ansøgning til Center for Straffuldbyrdelse, Koncern Resocialisering, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Strandgade 100, 1401 Kbh. K. eller på mail csf@kriminalforsorgen.dk.

Behandling af personoplysninger

Som forsker og studerende er du forpligtet til at overholde Datatilsynets regler vedr. behandling af personoplysninger. Du kan læse mere om disse regler i nedenstående link:

 https://www.datatilsynet.dk/emner/forskning-og-statistik/generelt-om-forskning-og-statistik/

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk