Fodlænke

I stedet for fængsel kan man afsone hjemme, så man har mulighed for at passe arbejde eller uddannelse.

Se film om fodlænke

Hvis du har fået en fængselsstraf på indtil 6 måneder, har du måske mulighed for at afsone straffen hjemme hos dig selv. Det sker med en elektronisk fodlænke, en lille sender på anklen, som er i konstant forbindelse med en overvågningscentral på Kriminalforsorgen.

Man skal ansøge om at afsone med fodlænke, og hvis din dom giver mulighed for det, sender Kriminalforsorgen dig et informationsbrev og et ansøgningsskema. For at få tilladelse til at afsone hjemme skal du opfylde nogle betingelser:

Betingelser for fodlænke

Din bolig skal være sådan, at Kriminalforsorgen kan foretage den nødvendige overvågning og kontrol på bopælen. Man må f.eks. ikke bo på hotel eller herberg. Du skal som udgangspunkt være i arbejde eller under uddannelse, medmindre du er pensionist, sygemeldt eller lignende eller hvis din straf er 30 dage eller mindre.

Arbejdsgiver, uddannelsesinstitution eller andet beskæftigelsessted vil få at vide, at man afsoner. Det er fordi, der skal udpeges en kontaktperson, der fører kontrol med, at man passer sin beskæftigelse under afsoningen. Kun i sjældne tilfælde kan der gives dispensation fra det.

Hvis man bor sammen med personer over 18 år, skal de give deres samtykke til, at man må afsone på jeres fælles bopæl.

Særlige forhold kan betyde, at man ikke kan få tilladelse til at afsone med fodlænke. Hvis du er dømt for overtrædelse af lovgivningen om våben og eksplosivstoffer, gælder der særlige regler. Hvis man ikke får tilladelse til at afsone med fodlænke, vil man få en begrundelse for afslaget.

Hent pjece om at afsone med fodlænke

Hent baggrundsmateriale om at afsone med fodlænke

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk