Flerårsaftaler og mål

Flerårsaftalen for Kriminalforsorgen fastlægger en række overordnede mål og de økonomiske rammer for en årrække (normalt 4 år). Aftalen bliver til som led i forhandlingerne om finansloven. Flerårsaftalen beskriver, hvilke projekter og tiltag der skal gennemføres i den pågældende aftaleperiode.

Som et supplement til flerårsaftalernes mere langsigtede målsætninger indgår direktøren for Kriminalforsorgen hvert år en etårig kontrakt med Justitsministeriet. Direktørkontrakten indeholder en række væsentlige mål for drift og udvikling i Kriminalforsorgen.

Driftsmålene tager afsæt i Kriminalforsorgens overordnede formål og hovedopgave, mens udviklingsmålene hovedsageligt vedrører de konkrete initiativer, som følger af flerårsaftalen.

Aftaleperioden 2018-2021

Tidligere aftaleperioder

2013-2016

2008-2011

2004-2007

Øvrigt materiale om flerårsaftaler kan rekvireres ved henvendelse til kls@kriminalforsorgen.dk.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk